Naslednji informativni izračun vam omogoča enostaven preračun med vašo neto plačo, bruto plačo in velikim bruto, ki pomeni dejanski bruto strošek delodajalca.

Preračun ne upošteva vpliva izplačila regresa, jubilejnih nagrad ter nadomestila za prehrano nad predpisano mejo, ki vplivajo na višino neto plače v tem mesecu.

Informativni izračun plače in izračun na vaši plačilni listi se lahko razlikujeta zaradi različnosti pristopov k obračunu ali različnih razlag uporabljenih kategorij.

Vnesite le eno izmed kategorij plače oz. bruto strošek za delodajalca, višino bonitet ter odstotek davčne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Znesek

Davčne olajšave

Splošna davčna olajšava: Osebna davčna olajšava:
275,22 EUR

Skupen znesek davčnih olajšav:

EUR

Bonitete