SRC d.o.o.

Tržaška cesta 116

1001 Ljubljana

Telefon 01 600 7000

Faks 01 423 41 73

KontaktPripravi za tiskanje Pomanjšaj pisavoPovečaj pisavo

infoSRC

Obračun plač

Informativni izračun plače

Naslednji informativni izračun vam omogoča enostaven preračun med vašo neto plačo, bruto plačo in velikim bruto, ki pomeni dejanski bruto strošek delodajalca.

Preračun ne upošteva vpliva izplačila regresa, jubilejnih nagrad ter nadomestila za prehrano nad predpisano mejo, ki vplivajo na višino neto plače v tem mesecu.

Informativni izračun plače in izračun na vaši plačilni listi se lahko razlikujeta zaradi različnosti pristopov k obračunu ali različnih razlag uporabljenih kategorij.

Vnesite le eno izmed kategorij plače oz. bruto strošek za delodajalca, višino bonitet ter odstotek davčne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Davčne olajšave        
Splošna davčna olajšava:   55.915,20 SIT
Osebna davčna olajšava:   po 65. letu starosti  
    100 % invalid  
Število vzdrževanih otrok:  
Število vzdrževanih otrok, ki potrebujejo posebno nego:  
Število ostalih vzdrževanih družinskih članov:  
Zmanjšanje davčne osnove - višina letnih dohodkov ne presega    DA
Zmanjšanje davčne osnove - višina letnih dohodkov presega    DA
Skupen znesek davčnih olajšav:   SIT
Znesek bonitet:    SIT
Bruto plača
Neto plača
Bruto strošek delodajalca
   SIT
       

 

Opredelitev kategorij uporabljenih v informativnem izračunu plače:

Bruto plača je plača pred odtegnitvijo prispevkov v breme delojemalca in akontacije dohodnine.

Neto plača je bruto plača zmanjšana za obračunane prispevke v breme delojemalca in akontacijo dohodnine.

Bruto strošek delodajalca je bruto plača povečana za prispevke v breme delodajalca in morebitnim davkom na izplačano plačo.

Osnova za izračun akontacije dohodnine je po novem bruto plača vključno z bonitetami, zmanjšana za obračunane prispevke v breme delojemalca, zneske splošne, osebnih in posebnih olajšav.