Je obračun plač tudi pri vas občasno drama, o kateri veste več, kot bi si želeli?

Obračun plač za slovenska podjetja ni enostavna naloga. Tudi na tem področju izstopamo po birokratizaciji, zapleteni zakonodaji in številnih administrativnih pravilih ter poročamo inštitucijam kot so AJPES, FURS, ZPIZ, ZZZS, CSD in Zavod za zaposlovanje. Plače obračunavamo za različne oblike zaposlitve, pri katerih moramo biti pozorni na številne posebnosti pri obračunih. Pri tem je največji […]