Analiziranje in poročanje

Vse o vašem poslovanju. Na klik.

Vse informacije na enem ekranu, interaktivno in mobilno.

POKLIČITE ZA DEMO

Analiziranje in poročanje

DEMO 1: Spremljanje prodaje v podjetju

DEMO 2: Spremljanje konkurence

Analiziranje in
poročanje

Poročila so osnova za odločevalski proces. Ponavadi se pripravi izhodiščni nabor standardnih poročil, ki se osvežujejo s predpisano dinamiko (npr dnevno). Poročila so lahko oblikovana skladno s predpisanimi grafičnimi standardi posameznega podjetja. Pomemben del je tudi distribucija poročil uporabnikom, upoštevaje pravico vpogleda v podatke.
Naprednejši uporabniki imajo možnost kreiranja lastnih (ad hoc) analiz. Zmogljiva poročevalska orodja nudijo možnost vpogleda v globino (drill down) do posameznega detajla, pregleda v večdimenzionalnem okolju (OLAP), možnost filtriranja po različnih atributih, rangiranja, sortiranja ipd.

Dashboard
Nadzorna plošča

Gre za vizualni prikaz ključnih informacij o poslovanju, s pomočjo katerega spremljamo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev. Nadzorne plošče prikazujejo visoko agregirane vrednosti informacij različnih poslovnih področij podjetja, lahko tudi iz različnih podatkovnih virov. Ponujajo takojšnji odgovor na vprašanje »kaj se dogaja v podjetju«, za dodatna pojasnila glede vzrokov pa je potrebno uporabiti druga orodja. Celotna vsebina nadzorne plošče je prikazana na enem ekranu, kar omogoča uporabniku hiter dostop do iskanih informacij. Običajno je na voljo več nadzornih plošč za pokrivanje specifičnih potreb različnih uporabnikov, skupin uporabnikov ali organizacijskih funkcij. Osveževanje podatkov je odvisno od polnjenja podatkovnih virov, lahko je periodično ali v realnem času.

Vizualizacija in
Storytelling

Slika pove več kot tisoč vrstic. Vizualizacija je grafična prezentacija podatkov v obliki slik, grafov in diagramov. Iz navidez nestrukturiranega nabora podatkov nam pomaga poiskati vzorce, trende in korelacije, ki bi sicer ostali neopaženi. Sodobna vizualizacijska orodja za te namene poleg standardnih in naprednih grafikonov (ploščinski, raztreseni, mehurčni, …) uporabljajo še druge grafične elemente kot npr. infografika, geo in drevesni zemljevid, organigram, besedni oblak idr.
Velike količine podatkov skrivajo zanimive zgodbe. Storytelling združuje tekstovno razlago in vizualizacijo podatkov, s pomočjo katerih se uporabnikom predstavi rezultate specifične analize podatkov na interaktiven način. Podatkovno pripovedovanje pripomore k lažjemu razumevanju, kaj se je zgodilo s podatki v izbrani časovni premici in zakaj je to pomembno.

Analiziranje in poročanje

Poslovno poročanje na klik

Vaša vprašanja

  • Vse imamo v excelu, ampak je preveč zamudno, pa še napake se prikradejo.
  • Vse bi imeli takoj in to kar na telefonu.
  • Imamo preveč poročil, želeli bi interaktiven pregled na eni strani.
  • Želimo, da vsi v podjetju vidijo podatke na enak način (eno poročilo, ena resnica).
  • Nočemo več, da vsak od podrejenih pride na sestanek z drugačnimi podatki.

Odgovori na vaša vprašanja

  • V poročilo pripeljemo podatke od koderkoli, tudi iz excelov ali z vašega prtička ob kosilu.
  • Vse je interaktivno, sami izbirate, kaj vas bolj podrobno zanima.
  • Če ni na klik, je prepočasi.
  • Če ni enaka izkušnja tudi na telefonu, še nismo končali.

Tehnologija poročanja

 • SAP BUSINESS OBJECTS
 • SAP CRYSTAL REPORTS
 • SAP ANALYTICS CLOUD
 • MICROSOFT POWER BI
 • MICROSOFT SQL SERVER REPORTING SERVICES
 • MICROSOFT SQL SERVER ANALYSIS SERVICES
 • ORACLE BI CLOUD SERVICE

Možne rešitve poročanja

 • Postavimo poročilni sistem, ki se poveže direktno na vire podatkov (ERP, CRM, Excel preglednice …) ali
 • Postavmo ETL in DW ter pripravimo poročila nad DW
Brezplačen posvetPišite nam ali pa nas pokličite in si zagotovite brezplačno predstavitev ali pa zahtevajte ponudbo.

Toni Zupančič
Svetovalec
T01 600 7440
Etoni.zupancic@src.si

SRC | Podatki

Vaše ime in priimek *

Ustanova ali podjetje

E-poštni naslov *

Vaš telefon