IT varnost: Ne kradi 1984-2021

L. 2021: v boju zoper digitalni kriminal v IT industriji prevladuje percepcija kibernetske zaščite z množico ljudi v varnostno informacijskih centrih (Security Operations Center – SOC). Tehnološko bleščeče sobane, opremljene z ekrani, vzbujajo neprijetne asociacije z velikim bratom.

Moderna omrežja podatkovnih centrov

Skokovita rast rabe aplikacij v razvojnih načrtih informacijskih tehnologij (IT) aktualizira vprašanje modernizacije podatkovnih centrov v organizacijah, delno tudi pod vtisom razvoja ponudbe globalnih ponudnikov storitev. Tozadevno sledenje sodobnim trendom avtomatiziranih podatkovnih centrov pred načrtovalce v organizacijah postavlja izziv – izvedbo sorodnega programskega upravljanja infrastrukture za zagotavljanje aplikativnih prometnih tokov. Z drugimi besedami, omrežje naj […]

SRC Secure varnostna storitev v oblaku

Varnosti ni mogoče zagotavljati zgolj z varovanjem posameznih gradnikov informacijskega sistema. Varnostne grožnje so razpršene, zato mora biti podobno razpršeno tudi varovanje sistema. S SRC SECURE, v sklopu storitev blagovne SRC SMART™, pristopamo k varovanju tehnoloških sklopov omrežij, končnih točk, aplikacij, storitev iz oblaka, podprto s storitvami varnostnega centra (SOC).

IT v zanimivih časih (2020)

O tem, kaj nas je leto 2020 naučilo na področjih digitalne arhitekture, informacijske varnosti, prehoda na delo z aplikacijami za sodelovanje…