DW, ETL in Data Quality

Izluščimo prave podatke. Hitro in točno

Vi poznate podatke v vaših sistemih.

Mi vemo, kako jih strukturirati, da boste iz njih dobili, kar potrebujete.

BREZPLAČEN POSVET

DW, ETL, DQ

Podatkovno skladišče – DW

Podatkovno skladišče je sistem, v katerem so shranjeni podatki iz operativnih sistemov podjetja in iz zunanjih sistemov. Od operativnih sistemov se razlikuje po tem, da je organiziran na način, ki omogoča enostavne analize, poleg tega pa vsebuje zgodovinsko komponento in s tem poslovnim uporabnikom omogoča preglede skozi daljša časovna obdobja. Sestavljen je iz različnih področij kot so stranke, kampanje, prodaja, produkti…

Polnjenje podatkov ETL

S kratico ETL (Extract, Transform, Load) označujemo proces zbiranja podatkov iz različnih virov, njihovo preoblikovanje in prenos v podatkovno skladišče. Gre za ključno komponento, ki omogoča poslovnim uporabnikom čimbolj izkoristiti skladišče. Poleg samega prenosa ti postopki skrbijo še za kakovost podatkov, združevanje, vključevanje poslovnih pravil, omogočajo pa tudi sledljivost. Postopke za polnjenje podatkov običajno podpremo s specializiranimi orodji za ETL.

Data Quality

Kakovostni podatki v podatkovnem skladišču so predpogoj, če želimo, da je skladišče vir zanesljivih informacij. Že pri načrtovanju se moramo zavedati in predvideti možne težave v zvezi s kakovostjo. Čiščenje podatkov med procesi polnjenja je eden od izzivov, saj imajo podatki v izvornih sistemih pogosto svoje pomakljivosti.. Po drugi strani pa se običajno srečujemo z več različnimi viri podatkov, ki jim je potrebno določiti skupni imenovalec.

DW, ETL & Data Quality

Inteligentno rešujemo poslovne probleme

Vaša vprašanja

  • Imamo vse podatke o vsem, vendar so ti raztreseni po preveč sistemih.
  • Težko iz podatkov pravočasno dobimo pravo informacijo.
  • Imamo podatke na enem mestu, vendar se pogosto v njih prikradejo napake.
  • Podatke nujno potrebujemo na rednih dnevnih sestankih, a jih pogosto dobimo šele po kosilu.
  • Naš posel stalno raste, novega poslovanja pa še vedno nimamo v svojih poročilih.

Odgovori na vaša vprašanja

  • Raztresene podatke iz več sistemov združimo na enem mestu.
  • Iz ogromne količine podatkov hitro pridobimo pravo informacijo.
  • Odpravimo napake iz podatkov, ki so zbrani na enem mestu.
  • S pomembnimi podatki pravočasno postrežemo v rokih po pomembnih poslovnih dogodkih, dnevno, tedensko, mesečno …
  • Vsaka sprememba poslovanja je takoj vidna v vaših poročilih.

Inteligentno Resujemo Poslovne Probleme

Prednosti naše ponudbe

Smo pravi partner za vaš projekt.

1

Rešitve DW, ETL in Data Quality so jedro naše strokovne in poslovne odličnosti.

2

Nudimo pomoč izkušenih vodij projektov, analitikov, razvojnih inženirjev in ETL strokovnjakov.

3

Implementacije DW, ETL in Data Quality izvajamo že več kot 20 let za velika slovenska podjetja.

4

Smo dolgoletni SAP, Microsoft in Oracle partner z izkušnjami nudenja prvostopenjske podpore.

Brezplačen posvetPišite nam ali pa nas pokličite in si zagotovite brezplačno predstavitev ali pa zahtevajte ponudbo.

Toni Zupančič
Svetovalec
T01 600 7440
Etoni.zupancic@src.si

SRC | Podatki

Vaše ime in priimek *

Ustanova ali podjetje

E-poštni naslov *

Vaš telefon