08:30 - 09:00
Registracija

Sprejem in registracija udeležencev

09:00 - 09:20
Otvoritev

Otvoritev Foruma in pozdravni nagovor

dr. Valentina Prevolnik Rupel, državna sekretarka, Ministrstvo za zdravje

Vasja Rebec, SRC Infonet

09:20 - 09:40
Predavanje

Kako ohraniti človečnost v času umetne inteligence in digitalne preobrazbe?

dr. Dan Podjed

Pogosto se ne zavedamo, kako tehnologije vplivajo na naše vrednote, odločitve in odnose, seveda pa tudi na zdravje in počutje. Predavanje se posveča vprašanju, kako v času digitalne preobrazbe razvijati tehnološke rešitve – vključno z rešitvami s področja e-zdravja – po meri ljudi, ki bodo ljudem v oporo in pomoč, namesto da jih napravijo nebogljene in nemočne. Pri tem bo poseben poudarek na razvoju umetne inteligence, ki lahko človeku izjemno koristi ali pa ga pahne v podrejen položaj in mu odvzame bistvo, torej ustvarjalnost in človečnost.

09:40 - 10:00
Predavanje

Uporaba velikih jezikovnih modelov v zdravstvu

prof. dr. Marko Bajec

Veliki jezikovni modeli (LLM), ki poganjajo aplikacije, kot so ChatGPT, Claude AI, Google Bard AI, GitHub Copilot in druge, so za nekatere naloge pokazali izjemen napredek in sprožili plaz razvoja aplikacij umetne inteligence. Raziskave nakazujejo, da bi uporaba LLM lahko vplivala na večino poklicev. Po nekaterih ocenah naj bi kar osemdeset odstotkov delovnega trga občutilo spremembe zaradi uporabe velikih jezikovnih modelov. Eno od področij, ki je med bolj izpostavljenimi, je medicina, ki pa je zaradi visokih varnostnih standardov in etičnih dilem podvržena strožjim zahtevam, ko gre za uvajanje novih tehnologij. V predavanju bo govora o tem, kaj veliki jezikovni modeli so, kako delujejo in za kaj jih lahko uporabljamo. Izpostavljeni bodo nekateri vidiki uporabe LLM, ki se jih uporabniki moramo zavedati, če želimo tovrstne rešitve uporabljati učinkovito in varno. Predstavljena bomo področja rabe v medicini ter nekateri specializirani jezikovni modeli, ki so že v uporabi v velikih zdravstvenih korporacijah, kot je npr. Mayo Clinic v ZDA.  

10:00 - 10:20
Predavanje

Pretočnost zdravstvenih podatkov

mag. Matjaž Drev

eZdravje in povezane rešitve so postavljeni v središče pretočnosti zdravstvenih podatkov. Ali znamo objektivno pogledati in oceniti njeno učinkovitost in varnost? Ali imamo kot deležniki v ekosistemu realna pričakovanja in smo pripravljeni prispevati svoj delež?

10:20 - 10:40
Predavanje

Prihodnost bolnišničnih informacijskih sistemov v dobi digitalne transformacije

Siniša Košćina

Katere so najboljše prakse in standardi v širši regiji, ali smo v Sloveniji v koraku z najnaprednejšimi državami v digitalizaciji bolnišničnih informacijskih sistemov ter kako ostati v koraku s trendi in smerjo razvoja.

10:40 - 11:10
Predavanje

Izzivi in priložnosti Elektronskega temperaturno-terapevtskega lista

Jurij Šorli, , dr. med., spec. int. medicine

Klemen Mojškerc, , dr. med., spec. int. medicine

S katerimi izzivi so se pri prehodu iz papirnega obposteljnega kartona na elektronski temperaturno terapevtski list srečali strokovni timi bolnišnice in ponudnika rešitve? Zakaj proces uvedbe te kompleksne rešitve zahteva čas in poglobljeno sodelovanje? Kaj menita, da bi  moral biti naslednji skupni projekt oz. funkcionalnost, ki bi pripomogla k boljšim rezultatom in večjemu zadovoljstvu z delom bolnišnic?

11:10 - 11:50
Odmor

Odmor

11:50 - 12:10
Predstavitev

Priložnosti in pasti e-komunikacije med zdravstvenim delavcem in pacientom

mag. Egon Stopar

Natančna diagnoza in učinkovito zdravljenje sta neposredno odvisna od odnosa med zdravnikom in pacientom ter kakovosti izmenjanih informacij. Digitalna orodja, kot je aplikacija doZdravnika, omogočijo večjo dostopnost in vključenost pacienta v zdravljenje, prispevajo k bolj empatični, jasni komunikaciji in pripomorejo k dvigu zaupanja v delo zdravnika. Kaj pa predstavljajo zdravniku?

12:10 - 12:30
Primeri iz prakse

Inteligentne klinične poti

Dr. Irena Štucin Gantar, dr. med., spec. pediatrije

Marjana Pikec, namestnica direktorja, SRC Infonet

Klinične poti digitalno zapisujejo celoten proces zdravljenja pacienta, predvsem pa objektivno in kontinuirano merijo klinično sliko ter omogočajo sledenje sprejetih smernic za zdravljenje. Vzpostavitev je kompleksna, v predstavljenem primeru vezana na dolgotrajno zdravljenje, verjamemo pa, da se lahko ob redni in dosledni uporabi v prihodnosti enaka struktura zdravljenja uveljavi tudi v drugih sorodnih centrih ter se nenazadnje vzpostavi tudi register bolezni za to področje.

12:30 - 13:30
Okrogla miza

Kakovost zdravstvenega sistema sloni na znanju, izkušnjah in človečnosti

Dorijan Marušič

Maja Robič

Aleksander Voda

Vasja Rebec

Bernarda Žarn

13:30
Zaključek

Zaključek s kosilom

small_c_popup.png

Obvestilo o ponovni dostopnosti storitev

Vse uporabnike storitev v računalniškem oblaku obveščamo, da se vsi sistemi ponovno normalno odzivajo. Po doslej zbranih informacijah je ob izvajanju gradbenih del prišlo do prekinitve linije, na kar je programska oprema za upravljanje z diskovnim poljem odreagirala napačno. S pomočjo proizvajalca diskovnega sistema smo uspeli sanirati problem okrog 11h dopoldne. Zaradi velikega števila strežnikov, ki se nahajajo v računalniškem oblaku je ponovna vzpostavitev v polno funkcionalno stanje trajala okrog 50 minut.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.