Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov preko e-VEM

Loading Dogodki
DATUM: 19. 04. 2017

Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov preko e-VEM

 • This dogodek has passed.

19. 04. 2017

O izobraževanju
Od 1.10.2016 je možno vlagati refundacijske zahtevke za nadomestila plač elektronsko preko sistema e-VEM. Vabimo vas, da se udeležite 4-urne praktične delavnice, na kateri boste izvedeli in v živo izpeljali postopek oddaje zahtevka za refundacijo boleznine, da boste lahko samostojno elektronsko urejali in pregledovali refundacijske zahtevke preko sistema e-VEM.Komu je izobraževanje namenjeno
Izobraževanje je namenjeno zaposlenim v računovodski službi, tajništvu in računovodski službi javnih ustanov.Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov preko e-VEM:

 • Vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač elektronsko preko sistema e-Vem.
 • Vsak udeleženec delavnice bo imel svoj računalnik, preko katerega bo v živo delal na sistemu e-VEM in se naučil vseh pomembnih postopkov.
 • Delavnico organizira podjetje SRC, ki je postavilo sistem e-VEM in ves čas skrbi za njegovo brezhibno tehnično delovanje.
 • Na delavnici boste spoznali in praktično izvedli vse, kar dejansko potrebujete za takojšnji pričetek izpolnjevanja in oddaje refundacijskih zahtevkov.

Na delavnici boste med drugim spoznali in preizkusili:

 • postopek pooblaščanja za delo z e-VEM s strani zakonitega zastopnika, elektronsko ter pisno;
 • digitalna potrdila: kako jih pridobite in namestite v spletni brskalnik;
 • namestitev in uporaba podpisne komponente;
 • upodabljanje (skeniranje) in pripenjanje dokumentov;
 • praktično izpolnjevanje zahtevka in pripadajočih obračunov;
 • vpogled v oddane in rešene zahtevke;
 • spremljanje statusov zahtevkov.

Cilji:

 • Priprava pooblastila in postopek pooblaščanja za opravljanje postopkov na portalue-VEM.
 • Priprava delovnega okolja za uporabo portala e-VEM (pridobitev in namestitev digitalnega potrdila, namestitev podpisne komponente).
 • Upravljanje s portalom e-VEM.
 • Izpolnjevanje in oddajanje zahtevkov z obračuni preko portala e-VEM.
 • Pridobitev povratnih statusov in navodil s strani ZZZS.

Predznanje
Edini predpogoj za opravljanje storitev prek portala e-VEM je internetna povezava ter kvalificirano digitalno potrdilo. Storitve portala e-VEM so brezplačne.

Vsebina

 • Praktični prikaz vnosa pooblastila za opravljanje postopkov e-VEM.
 • Osnove uporabe portala e-VEM.
 • Osnove uporabe digitalnih potrdil in podpisne komponente.
 • Praktična uporaba portala e-VEM za odgovorne in pooblaščene osebe.
 • Pridobitev povratnih statusov in navodil s strani ZZZS.

Praktično izpolnjevanje zahtevka za nadomestilo plač (refundacija delodajalca, refundacija delodajalca-razlika do minimalne osnove).

O portalu e-VEM
Portal e-VEM je namenjen poslovnim subjektom za poslovanje z Javno upravo. Omogoča, da zakoniti zastopnik podjetja oziroma samostojni podjetnik ali pooblaščenec e-VEM na enem mestu odda želene vloge na ZZZS, FURS, AJPES, in ZRSZ. Preko portala e-VEM je možno prijaviti davčne podatke na FURS, prijaviti prosto delovno mesto na ZRSZ, prijaviti in odjaviti delavce v obvezno socialno in zdravstveno zavarovanje na ZZZS, oddati refundacijski zahtevek za nadomestilo plač ter pooblastiti dodatne osebe za delo s sistemom e-VEM. V kolikor uporabljate interni računovodski sistem, se le ta lahko integrira s portalom e-VEM in preko njega oddajate vloge na ZZZS, pri čemer se izognete dvojnim vnosom in uporabi več različnih aplikacij.

Delo pooblaščenca za e-VEM
Pooblaščenec za e-VEM je pooblaščen s strani zakonitega zastopnika podjetja ali samostojnega podjetnika za opravljanje določenih ali vseh postopkov na portalu
e-VEM. Pooblaščenec tako v imenu podjetja oddaja vloge na institucije za katere je pooblaščen. Uporaba portala e-VEM prihrani čas in znižuje stroške, ponuja kronološko preglednost nad oddanimi vlogami, omogoča spremljanje statusa vlog ter zmanjšuje možnost napak pri izpolnjevanju obrazcev ter tako oddajo nepopolnih vlog.

Predavatelj:
Ga. Brigita Povše

Cena:
95,00 € + DDV = 115,90 €

Cena z vključenim 22% DDV vključuje:

 • organizacijo in strokovno izvedbo izobraževanja,
 • blok in pisalo,
 • kosilo, osvežilne napitke in prigrizke.

Lokacija
SRC sistemske integracije d.o.o.
Tržaška cesta 116,
1001 Ljubljana

Podatki o udeležencu

Ime in priimek *

E-poštni naslov*

Telefon*

Del. mesto*

Ime in priimek

E-poštni naslov

Telefon

Del. mesto

Ime in priimek

E-poštni naslov

Telefon

Del. mestoPodatki o plačniku

Naziv organizacije *

Ime *

Priimek*

Kontaktna oseba

Ime *

Priimek*

Kontaktni podatki

E-poštni naslov *

Telefon *

Naslov *

Poštna številka in kraj *

ID številka za DDV *

Način plačila *

Podrobnosti

Datum:
19. 04. 2017
Dogodek Category: