Kompleksna analiza podatkov v Excelu

Loading Dogodki
DATUM: 16. 11. 2016

Kompleksna analiza podatkov v Excelu

  • This dogodek has passed.

16. 11. 2016

O izobraževanjuPri izdelavi zapletenih statističnih ali inženirskih analize lahko z uporabo orodij za analizo, ki so vgrajena v Excel, prihranite čas in zmanjšate število korakov. Za vsako analizo orodju zagotovite podatke in parametre, orodje pa uporabi ustrezne statistične ali inženirske funkcije z makri, da izračuna in prikaže rezultate v izhodni tabeli. Nekatera orodja izdelajo poleg izhodnih tabel tudi grafikone.

Komu je izobraževanje namenjeno

Tečaj je namenjen vsem, ki želijo poznavanje Excela poglobiti in se seznaniti z možnostmi, ki jih orodje ponuja pri statistični in inženirski analizi podatkov. Predvsem je namenjeno vsem tistim, ki se pogosto srečujejo s suhoparnim statističnim preračunavanjem in si želijo olajšati delo z uporabo vgrajenih statističnih funkcij in ostalih postopkov za izdelavo statističnih analiz.

Predznanje

Potrebno je poznavanje okolja Windows, vsebine osnovnega tečaja programa Excel in razumevanje osnov statistike.

Vsebina

• Seznanitev z osnovnimi statističnimi pojmi
• Tabelarično in grafično prikazovanje statističnih podatkov (stolpični diagrami, grafično prikazovanje struktur, linijski diagrami, kartogrami …)
• Pregled, razlaga in praktična uporaba statističnih funkcij, ki so vgrajene v urejevalnik preglednic Excel
• Rangiranje podatkov, rangi, kvantilni rangi, kvantili
• Srednje vrednosti
• Mere variabilnosti podatkov
• Verjetnost in porazdelitve
• Interval zaupanja
• Ugotavljanje statistično značilnih razlik med domnevami – testiranje hipotez
• Linearna korelacija in regresija
– predstavitev podatkov v korelacijskem diagramu
– določanje linearne regresijske enačbe
– korelacijski koeficient, koeficient determinacije
– nelinearni modeli, ki se dajo prevesti v linearne
• Osnove analize časovnih vrst (trendi)
• Nekateri ukazi za analitično obdelavo podatkov

Datum:
Predavatelj:
Ivan Škrlec
Cena:
1.250,00 € + DDV = 1.525,00 €
ali 5 SA Training voucherjev
Cena z vključenim 22% DDV vključuje:

  • organizacijo in strokovno izvedbo izobraževanja,
  • uradno Microsoft gradivo,
  • uradno Microsoftovo potrdilo o udeležbi na tečaju,
  • blok in pisalo,
  • kosilo, osvežilne napitke in prigrizke.

Lokacija
SRC sistemske integracije d.o.o.
Tržaška cesta 116,
1001 Ljubljana

Podatki o udeležencu

Ime in priimek *

E-poštni naslov*

Telefon*

Del. mesto*

Ime in priimek

E-poštni naslov

Telefon

Del. mesto

Ime in priimek

E-poštni naslov

Telefon

Del. mestoPodatki o plačniku

Naziv organizacije *

Ime *

Priimek*

Kontaktna oseba

Ime *

Priimek*

Kontaktni podatki

E-poštni naslov *

Telefon *

Naslov *

Poštna številka in kraj *

ID številka za DDV *

Način plačila *

Podrobnosti

Datum:
16. 11. 2016
Dogodek Category: