Kadri

Vsako podjetje želi delati z  najboljšimi kadri in talenti in vsaka firma je vredna toliko, kot so vredni ljudje, ki jo sestavljajo.

REŠITVE IN STORITVE

Kadri

eHRM

Kadrovski sistem

Popolna skladnost z zakonodajo ter administrativnimi procesi kadrovskih služb.

Osebni samopostrežni terminal za zaposlene in funkcije za strateško upravljanje s kadri.

eHRM-slider

Imate podjetje in vam kadrovska administracija povzroča težave? Ste mednarodna organizacija in vaš informacijski sistem ni prilagojen za obračun plač v Sloveniji? Lahko vam pomagamo. Nudimo odličen HRM sistem in obračun plač, oboje v celoti usklajeno s slovenskimi posebnostmi v zakonodaji.

Preberi več

 • Pridobivanje kadrov,
 • personalna mapa,
 • “onboarding”,
 • delovna mesta in hierarhija,
 • letni pogovori,
 • planiranje odsotnosti,
 • integrirani elektronski M-obrazci.

eLearning

sistem za interno izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje zaposlenih s pomočjo spletne učilnice.

Enostaven in podjetjem prilagojen sistem za interno izobraževanje in usposabljanje.

src-header-learning

SRC e-Learning je avtomatsko usposabljanje zaposlenih. Ker ni stroškov predavatelja in učilnice, so stroški nižji. Ker se zaposleni lahko izobražujejo kadarkoli, ni izgube časa zaradi klasičnih celodnevnih izobraževanj. Planiranje in izvedba obveznih izobraževanj in interni prenosi znanj za vse vaše zaposlene.

Preberi več

 • Osebni plan izobraževanj,
 • strukturirane učne vsebine,
 • uporaba slikovnih, audio in video vsebin,
 • preizkusi znanja,
 • predpisana izobraževanja po organizacijski shemi,
 • klepetalnice,
 • potrdila.

Opla

obračun plač

Integriran s 5 različnimi HRM sistemi in popolnoma skladen s slovensko zakonodajo.

Na voljo kot storitev ali kot programski paket.

src-header-place

Obračunavanje plač v podjetjih pomeni veliko potrato notranjih virov, časa in denarja. Terja tudi veliko živcev, saj je povezano z roki in nenehnimi korekturami zakonskih predpisov in normativov. Oteženo je zaradi nezadovoljive informacijske infrastrukture, ročnega popravljanja podatkov in odvisnosti od papirja.

Preberi več

 • Obračun za zaposlene,
 • pogodbene sodelavce, sodelavce po avtorski pogodbi,
 • sistem nagrajevanja,
 • krediti,
 • PDPZ,
 • vsebinska kontrola podatkov in obračuna,
 • regresi,
 • poračuni,
 • akontacije,
 • božičnice,
 • trinajsta plača,
 • dohodnina,
 • sejnine,
 • jubilejne nagrade,
 • potni stroški,
 • najemnine,
 • poročanje državi.
Pogosto se je treba izjemno potruditi, da obdržimo
najboljše ljudi v podjetju.

Verjetno je že prepozno, ko nam tak človek pove, da je poleg plače pričakoval tudi več profesionalnega osebnega razvoja, pozornosti v zvezi z njegovim delom ali nagrajevanja uspehov.

1

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je vse bolj pomembno. Dobro usposobljeni ljudje lahko predstavljajo tisto razliko, ki nas dvigne nad konkurenco. Obvezna usposabljanja, ki jih realiziramo brez odsotnosti zaposlenih in brez potnih stroškov, predstavljajo prihranek. Prenos specialnih znanj na sodelavce je mnogo bolj konsistenten in zanesljiv z uporabo sistema za izobraževanje zaposlenih.

2

Obračun plač je potrebno vsako leto prilagoditi spremembam zakonodaje. Za podjetja s tujim lastnikom predstavlja obračun plač še toliko večji strošek, saj je korporativni informacijski sistem treba prilagoditi posebnostim naših predpisov. Z uporabo naše storitve obračuna plač OPLA je vse skupaj precej bolj preprosto, saj nudimo komplet vsega, kar je povezano z obračunom plač, nagrad in regresov. Po drugi strani pa tistim podjetjem, ki želijo storitev obračuna plač zadržati pri sebi, dobavljamo programski paket eKapla, ki ga lahko integrirate s skoraj poljubnimi viri podatkov.

Brezplačen posvetPišite nam ali pa nas pokličite in si zagotovite brezplačno predstavitev ali pa zahtevajte ponudbo.

Robert Ovnik
Vodja produkta
T01 600 7000
Erobert.ovnik@src.si

Robert Ovnik kadri

Vaše ime in priimek *

Ustanova ali podjetje

E-poštni naslov *

Vaš telefon