Moderen pogled in obravnava informacijskega okolja

19.10.2016 Ljubljana, Sputnik

Moderen pogled in obravnava informacijskega okolja
1. 11. 2016 SRC

PROGRAM

09.30 – prihod gostov, zajtrk
10.00 – predstavitve

Poleg umestitve in predstavitve koncepta OMS bo glavni del dogodka predstavitev štirih tematskih sklopov:
Log Analytics – zbiranje različnih virov podatkov, obravnava in analiza zbranih podatkov, ustvarjanje notifikacij, vizualizacija in prezentacija informacij.
Security – sledenje spremembam. Varnost in revizijska sled. Presoja sistemskih posodobitev in zlonamerne programske opreme.
Availability – varovanje in ščitenje podatkov ter zagotavljanje nadaljevanje poslovanja v primeru katastrofe. Neodvisno od implementacije strojne opreme (fizika|virtualizacija), neodvisno od lokacije (on-premis|javni oblak), neodvisno od tehnologije (HyperV|ESX), neodvisno od sistema (Windows|Linux).
Automation – avtomatizacija oziroma orkestracija bodisi poslovnih bodisi infrastrukturnih procesov.
V okviru posameznega sklopa bodo predstavljene ključne funkcionalnosti s konkretnimi demonstracijami in prikazi v realnem okolju.

Poslovna analitika – ogledali si bomo primer, kako preobrazba podatkov iz informacijskega okolja podpre sprejemanje poslovnih odločitev, ki vplivajo na poslovanje. Namen preobrazbe je agregiran prikaz trendov rabe virov in kapacitet v infrastrukturi. Raba poslovno analitičnih pristopov in orodij zagotovi boljši vpogled in razumevanje v stanje informacijskega okolja. To pa je ključno za optimalen odziv in sprejemanje odločitev. Pogledali si bomo konkreten scenarij »poročanja o prostih diskovnih kapacitetah in trendu porabe«, kjer so zaobjete vse diskovne kapacitete v poljubnem okolju.

12.00 Kosilo in druženje

Predavatelji

Ivan Kovač se z informacijsko tehnologijo poklicno ukvarja že več kot petnajst let. Primarno je fokusiran na upravljanje celotnih organizacij in zasebnih oblakov. S platformo System Center Operations Manager 2012 ima več kot desetletne izkušnje, še posebej, ko govorimo o razvoju na omenjeni platformi. Zadnja leta se aktivno posveča orkestraciji in izgradnji definicij za orkestracijo procesov, zasnovanih na tehnologiji Microsoft PowerShell, sodeluje pri različnih projektih uvedbe ter izvaja vrsto drugih aktivnosti povezanih s platformo. V zadnjem času aktivno nadgrajuje nabor znanj in izkušenj s platformo Microsoft Azure in njenimi storitvami, prav tako pa z zanimanjem sledi poglavja o napredni analitiki in strojnem učenju.

Rok Rogelj se je z Microsoftovimi tehnologijami srečal v podjetju SRC pred desetimi leti. Od takrat sodeluje pri projektih načrtovanja in implementacije postavitev v večjih slovenskih IT okoljih. Svoje strokovno znanje, poleg delovnih izkušenj na področju implementacije in odpravljanja napak Microsoftovih infrastrukturnih rešitvah je potrjeval še z osvojitvijo Microsoftovih certifikatov (MCSE+M, MS TS, MS ITP, MCT) za področja rešitev za sodelovanje. V zadnjem času se je specializiral za področja rešitev v oblaku. Dodatno se je posvetil ekonomski upravičenosti vpeljav postavitev za sodelovanje v oblak. Pri tem se srečuje z raznoraznimi preprekami in izzivi, ki jih imajo stranke bodisi pri delnih, bodisi pri popolnih selitvah svojih sistemov v oblak.

Se vidimo v četrtek, 10. novembra v Kristalni palači v Ljubljani – dvorana Piran.

Dogodek je za udeležence iz podjetij in ustanov brezplačen, obvezna pa je prijava.
Prosimo, da vaš prihod potrdite čim prej, da vam lahko zagotovimo prost sedež.
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.