Novo pridobljen partnerski status

Novo pridobljen partnerski status
27. 5. 2019 Adam Sabljakovic

Podjetje SRC, ki je eden največjih partnerjev podjetja Hewlett-Packard v Sloveniji je z drugim HPE polletjem pridobil status HPE Platinum Hybrid IT in HPE Pointnext. S tem si  je podjetje zagotovilo najvišji možni status in dostop do novih višjih nivojev podpore, nižje nabavne cene in večjo konkurenčnost pri pridobivanju poslov.