Prva IOT rešitev za stalno spremljanje več okoljskih dejavnikov
na delovnih mestih, v šolah in vrtcih, centrih za oskrbo in objektih za prosti čas.

Nuvap prosystem

O NUVAP

Nuvap svojim strankam zagotavlja dostopno in zanesljivo platformo za spremljanje onesnaževal v zaprtih prostorih. Cilj podjetja Nuvap je z inovativno platformo za spremljanje onesnaževal v zaprtih prostorih, ponovno re-definirati standarde kakovosti življenja in varnosti za vse svoje stranke. Zahvaljujoč rešitvam podjetja Nuvap je mogoče na preprost in celovit način odkriti in spremljati prisotnost kemičnih in fizikalnih onesnaževal zaprtih prostorih.

Tehnologija

Tehnologija podjetja Nuvap je zaščitena z mednarodnimi patenti, ki se nanašajo na izključno kombinirano in stalno spremljanje onesnaževalcev v notranjem okolju. Da bi zagotovili tehnološko odličnost, so Naprave Nuvap v celoti izdelane v Italiji, kot tudi nekateri senzorji, npr. senzor za nadzor plina Radon in za merjenje elektromagnetnega onesnaževanja. Inženirski laboratoriji Nuvap se nahaja v Pisi.

KAJ NUVAP MERI?

Nuvap ponuja inovativne rešitve za neprekinjeno spremljanje onesnaževanja v zaprtih prostorih. Nadzoruje kar do 26 okoljskih parametrov. Rešitve Nuvap zagotavljajo najvišjo kakovost. Senzorji v Nuvap napravi izpolnjujejo najvišje standarde, tehnologija pa je zaščitena z mednarodnimi patenti, ki pokriva edinstven sistem kombiniranega in doslednega spremljanja onesnaževal v okoljih, v katerih živimo.

ELEKTROMAGNETNO POLJE

Je kombinacija električnega magnetnega polja energije, ki obkroža VSAKO VKLJUČENO ELEKTRIČNO NAPRAVO. Ob vsakem delovanju elektromagnetnega polja je neizogibna posledica sevanje, ki se oddaja od vira v neposredno okolico (telekomunikacije, radio, televizija, mobilna telefonija, električne napeljave, razdelilne postaje in transformatorske postaje, ki se uporabljajo za transport in distribucijo električne energije, …). Danes to poteka praktično vseskozi in vsepovsod ter je našim očem nevidno.

Med drugim povzroča okvare reproduktivnih organov, bolezni srca in ožilja ter nevrodegeneracijo. Najpogostejša posledica je otroška levkemija.

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO ONESNAŽENJE?
Če v vašem okolju (delovnem mestu) naletite na vir elektromagnetizma, ki ne ustreza predpisom ali je večji od 3,4 V / m, so možne na naslednje rešitve:

 • Če je mogoče, ugotovite vir onesnaženja z napravo Nuvap in ga odstranite iz krajev, kjer preživite večino časa.

Na primer, če je vzrok svetilka ali radijski sistem, ga premaknite stran od delovne mize, da čim bolj zmanjšate izpostavljenost elektromagnetnim valovom. Premaknite svojo mizo v najbolj zdravo in nedotaknjeno območje vaše pisarne, da omejite pridobivanje emisij; z napravo enostavno prepoznate ta območja

 • Vedno izklopite usmerjevalnik Wi-Fi, ko ga ne uporabljate in vedno, ko počivate. Enako predlagajte tudi sosednjim zgradbam, da zmanjšate neprestano izpostavljenost.

Če je zaradi napačne emisije nemogoče najti nekontaminirano območje v vaši hiši in / ali delovnem okolju, se boste morali obrniti na strokovnjaka, da ugotovite vir onesnaženja in zahtevate, da je v skladu z zakonom.

RADON

Je naraven radioaktiven plin, ki nastaja ob razpadanju urana v zemlji, vodi in kamninah. Ta plin nato uhaja v vse vrste stavb, vključno s pisarnami, šolami, vrtci, domovi,… kjer se prične kopičiti in postane izredno nevaren za zdravje.

Radon je drugi najpogostejši vzrok za pljučnega raka. Raziskave so pokazale, da je v Evropi 9% vseh pljučnih rakavih obolenj povezanih z radonom.

Koncentracije v Sloveniji; izpostavljenost povišanim koncentracijam radona je povečana na geoloških podlagah, ki vsebujejo več radioaktivnega urana in so bolj propustne.

V Sloveniji je to predvsem kraški svet (južna in jugozahodna Slovenija, od severne Notranjske preko ribniško-kočevskega območja do Bele krajine). Vendar pa je treba poudariti, da se povišane koncentracije radona lahko pojavijo kjerkoli in da so razlike med sosednjimi hišami običajno zelo velike.

 

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO ONESNAŽENJE?
Vrste ukrepov so odvisne od ravni Radona v stavbi, vrste in starosti stavbe, skladnosti s predpisi in omejitvami stavb ter varnostnih standardov. Zato se lahko v večini primerov zaščitite pred Radonom, zelo pogosto z izvajanjem enostavnih ukrepov po nizki ceni.

Nekaj ​​nasvetov:

 • Povečanje prezračevanja v okolju redči navzočnost Radona.
 • Zaprite vse možne poti vstopa Radona preko specializiranih podjetij. Takšno tesnjenje je lahko delno (stičišča stenskih sten, delovni prehodi,…) ali celotno, to je na celotni površini, ki je v stiku s tlemi.

Posvetujete se s specializiranim podjetjem za odstranjevanje Radona.

IONIZIRAJOČE SEVANJE

Je sevanje z veliko mero energije, prihaja pa iz radioaktivnih elementov, vesolja in rentgenskih naprav. Na eni strani nam pomaga uničevati bakterije, na drugi strani pa vpliva na atome v živih bitjih ter uničuje tkiva in DNK.

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO ONESNAŽENJE?
Stopite v stik s specializiranimi podjetji, da odpravite vir radioaktivnega onesnaženja.

WI-FI

Izraz Wi-Fi v telekomunikacijah označuje vrsto tehnologije in z njimi povezano opremo, ki omogoča, da se uporabniški terminali med seboj povezujejo prek brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN). Vsaka dostopna točka je stalni vir elektromagnetnih polj. Prisotnost številnih naprav v prostoru (telefoni, dostopna točka, korporativna omrežja,…) ustvari lahko elektromagnetno moč, ki ni zanemarljiva.

KAJ STORITI, ČE GA ZAZNAMO?
Uporabite Wi-Fi usmerjevalnik, ko je ta dejansko potreben, in ga po uporabi izklopite.

V domačem okolju, pred spanjem izklopite usmerjevalnik Wi-Fi doma. S tem boste izpostavljenost valov Wi-Fi omejili na 7 ur na dan.

OGLJIKOV MONOKSID

Je plin brez barve, vonja in okusa, ki nastane ob izgorevanju goriv (bodisi v grelnih napravah ali v prometu).

V srednjih koncentracijah povzroča angino, poslabšan vid in zmanjšanje možganskih funkcij.
Najpogostejši simptomi zastrupitve so glavobol, vrtoglavica, oslabljenost, razdražen želodec, bruhanjem bolečine v prsih in zmedenost.

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO ONESNAŽENJE?
Če naprava Nuvap signalizira prisotnost velike količine ogljikovega monoksida, obstaja nevarnost za zdravje, ki lahko celo ogrozi življenje. V tem primeru morate:

 • Kontaminirano območje takoj prezračite z odpiranjem vrat in oken.
 • Umaknite se iz območja onesnaženega z ogljikovim monoksidom.
 • Ob prvih znakih ali simptomih zastrupitve z ogljikovim monoksidom (glavobol, vrtoglavica, slabost, bruhanje, bolečina v prsih, zmedenost) nemudoma pokličite pomoč ali pojdite v urgenco.

Po dogodku bi morali specializirani tehniki preveriti vse sisteme, ki so lahko povzročili prisotnost ogljikovega monoksida na območju, ki ga nadzoruje naprava Nuvap (grelniki, ki delujejo na principu zgorevanja, peči, žari na oglje, plinske kuhalnike, kamine, prenosne generatorje, peči na les, motorjih avtomobilov in tovornjakov,…).

METAN

Je glavna sestavina zemeljskega plina, je brez barve in vonja ter izredno vnetljiv. V stiku z zrakom je lahko tudi eksploziven. Metan je produk človeških dejavnosti, najdemo ga na smetiščih, sistemih za nafto in zemeljskem plinu, v kmetijstvu, rudarjenju, prometu.

V visokih koncentracijah izrine kisik, kar lahko vodi do zadušitve in izgubo zavesti.
Če pride v stik s kožo, lahko povzroči ozebline.

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO ONESNAŽENJE?
– Ne vklopite nobenega plamena (vžigalice, vžigalnik) in ne upravljajte ničesar, kar bi lahko povzročilo iskrenje, kot so električna stikala, zvonci ali telefoni.
– Takoj odprite vrata in okna, da prezračite prostor.
– Če je mogoče, zaprite plinski ventil na merilniku ali rezervoarju.
– Vrnite se v zgradbo smo, ko ste prepričani, da ne vonjate plina več.
– Če iz sosednje stavbe prihaja močan vonj plina, ne oklevajte in opozorite gasilce.
– Po dogodku morate nujno stopiti v stik s kvalificiranimi tehniki, da odpravite morebitno uhajanje metana, ker obstaja nevarnost požara ali eksplozije v primeru novega nasičenja metana v zaprtem okolju.
Bistveno je, da se izvajajo vzdrževalni in periodični pregledi vseh naprav in naprav, ki uporabljajo zemeljski plin, v skladu z navodili proizvajalcev.

PRAH IN DIM oz. ONESNAŽENJE Z DELCI

Prah in dim sta rezultat kemičnih reakcij med onesnaževalci, nastajata pa med kuhanjem, izgorevanjem ali med kemičnimi reakcijama v zraku znotraj stavb. Posebej je potrebno omeniti tiskalnike, ki so v vsaki pisarni.

Glavni viri delcev so:
naravni viri, gozdni požari, prah, zemlja in morska sol, ki ju je dvignil veter (tako imenovani morski aerosoli), cvetni prah in spore, erozija kamnin, antropogeni viri, vozila (tako dizelska kot bencinska vozila), uporaba trdnih goriv za ogrevanje gospodinjstev (premog, les in kurilno olje), ostanki obrabljenih cestnih površin, zavor in pnevmatik, …

Večja je koncentracija trdnih delcev v zraku, večji je negativni učinek na zdravje ljudi. Prah in dim dražita oči, nos in grlo, vplivata pa tudi na ožilje in dihala ter lahko povzročijo astmatični napad.

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO ONESNAŽENJE?

 • Prostor redno zračite tako, da odprete okna (pri tem pazite na izgubo toplote pri hladnem vremenu).
 • Čiste prostore s sesalnikom z večjo frekvenco; sesalni roboti so prav tako koristni in učinkoviti.
 • Če je možno se izogibajte ali omejite uporabo preprog in tkanin, ki zadržujejo prah in pršice.
 • V prostorih, kjer preživljate večino časa je koristno uporabiti prenosni čistilec zraka

Izogibajte se uporabi tiskalnikov v pisarnah in jih postavite na najbolj prezračen prostor. Prašek za toner iz tiskalnikov / kopirnih strojev je le eden od vzrokov, ki lahko povzroča zdravstvena tveganja.

HRUP

Onesnaženost s hrupom je posledica pretirane izpostavljenosti zvokom in hrupu visoke intenzivnosti. To se lahko zgodi v mestih in naravnih okoljih in lahko močno vpliva na kakovost življenja in zmanjša učinkovitost. Škoduje ravnotežju človeškega ali živalskega življenja in s tem ogroža zdravje, povzroča poslabšanje ekosistemov, materialnih dobrin, spomenikov, notranjega in zunanjega okolja ali motenj rednimi funkcijami okolij. Viri onesnaževanja s hrupom so lahko tovarne, gradbišča, letališča, avtoceste, motorna kolesa itd.

Sčasoma lahko onesnaževanje s hrupom povzroči psihološke težave, izgubo sluha, motnje govora, visok krvni pritisk in stres za ljudi, ki so vam nenehno izpostavljeni.

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO ONESNAŽENJE?
– Poiščite izvor hrupa in če je mogoče, se prepričajte, da je prekinjeno ali ublaženo znotraj varnostnega praga (za preverjanje uporabite napravo Nuvap v točnem načinu merjenja).
– Če je nemogoče ublažiti vir hrupa na sprejemljivo raven, uporabite čepke za ušesa.

VLAGA

Idealna vlaga v prostoru naj bi bila med 30 do 50 odstotki, vedno pa pod 60%.
Prekomerna vlaga vpliva na razvoj plesni, ki je sicer ne moremo popolnoma uničiti, lahko pa jo nadziramo z nadziranjem vlage.
Glavna nevarnost za zdravje je ravno plesen, ki lahko povzroči alergično reakcijo in celo astmo.

KAJ STORITI, ČE ZAZNAMO ONESNAŽENJE?
– Zmanjšajte vlažnost z razvlaževalnikom zraka, ki ga lahko kupite v specializiranih prodajalnah (uporabite modele, ki ustrezajo velikosti območja, ki ga želite sušiti).
– Vsako jutro prezračite prostore.
– Izogibajte se stagnaciji vode v loncih sobnih rastlin.
– V sanitarnih prostorih namestite ventilator.

KAKO DO PODATKOV O MERITVAH?

Naprave so povezane z omrežjem podjetja WiFi in zahtevajo preprosto registracijo na platformi oblak My.Nuvap. Ko je povezava vzpostavljena, nadaljnja konfiguracija ni potrebna.

Naprava ima pokritost približno 80 kvadratnih metrov. Notranji pomnilnik shrani do 60 dni preteklih podatkov.

Vsi okoljski parametri so dostopni v realnem času, preko spletnega brskalnika in aplikacije. Naprave serije ProSystem Nx imajo 2 vrsti glasovnih obvestil (opozorilo in alarm) in 5 vrst svetlobnih signalov
(zelena, rumena, rdeča, modra in vijolična). Obvestila lahko omogočite prek aplikacije ali spletnega vmesnika.

KOMU JE NUVAP NAMENJEN?

Podjetjem, ki želijo biti še bolj konkurenčni in skrbijo za ustrezno in zdravo delovno okolje svojih zaposlenih.

Nuvap ProSystem omogoča lažjo oceno tveganja na področju zdravja in varnosti pri delu ter zagotavlja višjo raven zaščite na delovnih mestih.

Nuvap ProSystem omogoča zasebnim podjetjem in vladam, da izboljšajo svoje programe za izboljšanje HSE, poklicne blaginje, družbene odgovornosti in sistemov vodenja.

Podatke, ki jih zberejo naprave ProSystem, lahko preprosto uvozite v platforme za upravljanje objektov, zgradite sisteme za upravljanje in aplikacijo poslovne inteligence.

 

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Brezplačen posvetPišite nam ali pa nas pokličite in si zagotovite brezplačno predstavitev ali pa zahtevajte ponudbo.

Toni Zupančič
Svetovalec
T01 600 7000
Etoni.zupancic@src.si

SRC | Toni Zupančič

Vaše ime in priimek *

Ustanova ali podjetje

E-poštni naslov *

Vaš telefon