payment service directive 2

PSD2 and integrations

Seeking new opportunities in the PSD2 Directive.

Opportunity for GROWTH NEW SERVICES YOUR BUSINESS

Our banking platforms enable that the opening of data on accounts for third parties develops into an opportunity for an entire range of new services.

Open platform

We create solutions

Together with you we implement the standard offered by the PSD2 into a dynamic open platform on which you can yourself or with the help of third parties build new services, online payment systems and apps. Together we therefore enter an exciting future of e-business and cloud transactions. We provide you with a platform with a collection of all APIs and micro-services that are required to ensure regulatory compliance with the PSD2.

Growth in operations

Let’s remain at the top

Those who were among the first to provide the customers and developers of third parties with intelligent tools and infrastructure to build their solutions will be able to upgrade the change implemented by the PSD2 with new convergence business models. This means growth in operations and income. So, take advantage of our PSD2 APIs, which were developed on the most state-of-the-art technologies and represent an out-of-the-box scalable solution.

Services with a smile

Flexible and cost-efficient PSD2 solution

Take advantage of cloud technologies and ensure a standardised, secure and scalable solution on open architecture. Create new and secure APIs and micro-services, and monitor and analyse key business activities. We enable local installation or use inside a private cloud, and also as a managed service. The capacities and characteristics of the solution were designed and implemented by IBM, which in doing so also complied with RTS standards and Berlin Group guidelines.

Would you like a presentation?

Write to us and we will gladly oblige.

payment service directive 2

PSD2 in integracije

Najdimo v direktivi PSD2 nove priložnosti.

Priložnost za rast nove storitve vas

Naše bančne platforme omogočajo, da odpiranje podatkov o računih za tretje osebe postane priložnost za celo paleto novih storitev.

Odprta platforma

Ustvarjajmo

Standard, ki ga ponuja PSD2, skupaj z vami implementiramo v dinamično odprto platformo, na kateri lahko sami ali pa s pomočjo tretjih oseb gradite nove storitve, spletne plačilne sisteme ter aplikacije. Tako skupaj vstopamo v vzemirljivo prihodnost e-poslovanja in transakcij v oblaku. Nudimo vam platformo z zbirko vseh API-jev in mikrostoritev, ki so potrebne za zagotovitev regulativne skladnosti s PSD2.

Rast poslovanja

Ostanimo na vrhu

Tisti, ki komitentom in razvijalcem tretjih oseb med prvimi ponujate inteligentna orodja in infrastrukturo za gradnjo njihovih rešitev, boste spremembo, ki jo prinaša PSD2, lahko nadgradili z novimi konvergenčnimi poslovnimi modeli. Ti pomenijo rast poslovanja in prihodkov. Zato izkoristite naše PSD2 API-je, ki so razviti na najnovejših tehnologijah in predstavljajo out-of-the-box skalabilno rešitev.

Storitve s nasmehom

Prilagodljiva in cenovno učinkovita PSD2 rešitev

Izkoristite prednost oblačnih tehnologij in si zagotavite enotno, varno ter skalabilno rešitev na odprti arhitekturi. Ustvarjate nove, varne API-je in mikrostoritve ter spremljate in analizirate ključne poslovne aktivnosti. Omogočamo lokalno namestitev, ali pa uporabo v zasebnem oblaku in tudi v obliki upravljane storitve. Kapacitete in karakteristike rešitve je načrtoval in implementiral IBM ter pri tem upošteval tudi standarde RTS in smernice Berlin group.

Želite predstavitev?

Pišite nam in z veseljem vam pomagamo.

SRC sistemske integracije d.o.o.

Tržaška cesta 116
1001 Ljubljana, Slovenia

T: +386 1 600 7000
F: +386 1 423 4173
E: info@src.si

Your opinion is very important to us!

Were you satisfied with the services provided by our employees? Do you believe there is room for improvement?

small_c_popup.png

Vaše mnenje

Ste bili s storitvami naših sodelavcev zelo zadovoljni?
Mislite, da je še prostor za izboljšave?

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.