DIGITALNO BANKARSTVO

Pod digitalnim bankarstvom podrazumevamo potpunu digitalizaciju bankarskih procesa, bilo da su inicirani nekom akcijom kroz digitalne kanale banke, bilo da su deo standardne procedure bankarskih službenika. To obuhvata skup rešenja, metoda i tehnologija koji imaju za cilj da se obezbedi laka manipulacija i efikasno upravljanje proizvodima banke – jednostavno lansiranje novih proizvoda, veliki stepen automatizacije obrade podataka o proizvodima i praćenje njihove realizacije, uz merenje najvažnijih indikatora performansi. Uz maksimalni UX, što podrazumeva da su svi ekrani optimizovani za pojednostavljeni unos podataka, korisnik ima sve informacije za efikasan prolaz kroz proces, vođen samim rešenjem (task driven user interface) uz kontrolu svih podataka, bez mogućnosti greške.

BESPLATNA KONSULTACIJA

DIGITALNO BANKARSTVO

SRC | Application Processing System

Application processing system
APS

Rešenje je namenjeno kreditnom procesu za fizička lica (keš krediti, overdraft, kreditne kartice, stambeni krediti, refinansiranje, itd…). Omugućava simplifikaciju i automatizaciju kompletnog procesa apliciranja, obrade zahteva, kao i njihove realizacije.

Najznačajnije funkcionalnosti rešenja:

 • Workflow proces
 • Card reader – integrisano rešenje
 • eMail notifikacija (ugovora dokumentacija, obaveštenja, …)
 • Podrška prodajnom razgovoru
 • Priprema, upravljanje proizvodima (katalog proizvoda – SRC proizvod ili integracija sa postojećim katalogom u banci)
 • Prikupljanje podataka o klijentu iz internih izvora banke
 • Prikupljanje podataka o klijentu iz eksternih izvora (Kreditni Biro, APR, …)
 • Matičenje klijenta
 • Algoritmi za automatsko generisanje/prilagođavanje ponuda
 • Automatizacija odluke (BRMS – Business Rule Management System)
 • Print out – automatizacija izrade dokumentacije iz templejta (ponuda, zahtev, ugovor, …)
 • Digitalno potpisivanje dokumenta
 • Automatska isplata
 • Automatsko arhiviranje

SRC | Corporate Loans

Corporate
loans

Rešenje je namenjeno za:

 • Finansijsku analizu agro i pravnih subjekata (SME, Mico segment, Preduzetnici)
 • Biznis analizu agro i pravnih subjekata
 • Vođenje kreditnog procesa za agro klijente i pravna lica, preduzetnike (prosto, dvojno knjigovodstvo)
 • Davanje mišljenja pravnika
 • Davanje mišljenja procenitelja
 • Donošenje konačne odluke od strane kreditnog odbora

Najznačajnije funkcionalnosti rešenja:

 • Integracija sa servisima za povlačenje kontnog plana
 • Automatska kalkulacija rejtinga(boniteta) klijenta
 • Automatska i ručna analiza profitabilnosti, likvidnosti, efikasnosti, prihoda, rashoda
 • Razvoj poslovnih prihoda
 • Analiza
  • Osnovnih sredstava
  • Zaliha
  • Potraživanja od kupaca
  • Obaveza prema dobavljačima
 • Analiza i odluka za više pravnih subjekata istovremeno
 • Priprema, upravljanje proizvodima (katalog proizvoda – SRC proizvod ili integracija sa postojećim katalogom u banci)
 • Prikupljanje podataka o klijentu iz internih izvora banke
 • Prikupljanje podataka o klijentu iz eksternih izvora (Kreditni Biro, APR, …)
 • Mogućnost automatizacija odluke (BRMS – Business Rule Management System)
 • Print out – automatizacija izrade dokumentacije iz templejta (ponuda, zahtev, ugovor, …)
 • Digitalno potpisivanje dokumenta
 • Automatska isplata

SRC | Account Administration

Account
administration

Ovo rešenje u celini čine dve komponente:

 • Personal Individual Product Openening – PIPO
 • Legal Entity Porduct Opening – LEPO

Putem centralnog pristupa (Portal stranice) pristupa se aplikacijama koje koriste različiti poslovni sektori unutar banke (Retail, Corporate, SME). Obim funkcionanosti  koja pokrivaju integrisana aplikativna rešenja se odnose na poslove:

 • Matičenje i ažuriranje podataka o klijentu
 • Otvaranje računa jednog komitenta (transakcioni, oročeni, po viđenju)
 • Promena kategorije ili izmena parametara računa jednog komitenta
 • Gašenje računa

Najznačajnije funkcionalnosti rešenja:

 • Business Rules Management System – kompletna integracija kreditne politike i scoring-a
 • Card reader – integrisano rešenje
 • Print out – automatizacija izrade dokumentacije iz templejta (ponuda, zahtev, ugovor, …)
 • Workflow proces
 • Pojednostavljeno korišćenje aplikacije – maksimalni User experience
 • eMail notifikacija front-end korisnika
 • Automatsko slanje predugovorne dokumentacije klijentima – email
 • Upravljivost procesa
 • Podrška prodajnom razgovoru

SRC | Payment Order Management

Payment order management
POM

Centralizacija i unapređenje obrade insturmenata platnog prometa korišćnjem OCR (Optical Caracter Recognition) i validacionog modula. Instrumenti koji se mogu obrađivati u aplikaciji:

 • Platni nalozi u domaćem platnom prometu
 • Čekovi iz pazara

Najznačajnije funkcionalnosti rešenja:

 • OCR očitavanje podataka sa skeniranih dokumenata
 • Integracije (Core, NBS, itd…)
 • Four eyes validacija
 • eMail notifikacija o svim bitnim statusima naloga/čekova korisnicima aplikacije
 • eMail notifikacija o svim bitnim statusima naloga/čekova klijentima banke

Karakteristike rešenja

Jedna od najzačajnijiih karakteristika ovih rešenja jeste visok stepen upravljivosti, jer to pravi značajnu razliku na tržištu, na način da sistem prati biznis planove i omogućava plasiranje proizvoda u realnom vremenu. To znači upotrebu centralnih modula, zajedničkih za front-end rešenja, preko kojih korisnik samostalno može upravljati procesima rada (Workflow modul), kreirati nove i menjati postojeće proizvode bez da utiče na rad core sistema (Product catalog), korigovati pravila kreditne politike i scoring-a (BRMS), menjati postojeće i postavljati nove šablone dokumenata, npr. ugovori, ponude, zahtevi i sl. (Printouts), kreirati nove KPI-jeve procesa i izveštaje vezane za iste (Reporting). Bitna odlika je i upotreba digitalnog potpisa, kao centralne komponente, što je usklađeno sa regulativom na nivou države i centralne banke.

Ostale bitne karakteristike, zajedničke za sva naša rešenja iz oblasti digitalnog bankarstva su:

 • Web aplikacija,
 • Potpuna digitalizacija procesa,
 • Automatizacija procesa rada i optimizacija svih vrsta resursa,
 • Potpuna integracija sa Core sistemom,
 • Taylor made front-end – brand banke,
 • Modelirano za upotrebu unutar, ali i van mreže banke,
 • Podrška za digitalne kanale,
 • Nezavisnost u delu upravljanja procesom od Core sistema…
Besplatne konsultacijePišite nam ili nas pozovite, da biste dobili besplatnu prezentaciju ili ponudu.

Nemanja Vujadinović
Prodaja
T+381 11 414 5808
Enemanja.vujadinovic@src.rs

Vaše ime i prezime *

Organizacija

E-mail adresa *

Vaš telefon