Document Management System - DMS

Sistem za upravljanje dokumentacijom predstavlja tehnološku platformu koja služi za dizajniranje poslovnih procesa, tipova dokumenata, upravljanje poslovnim procesima, obuhvat i obradu dokumentima, njihovo uključivanje u poslovne procese i arhiviranje. Korisnicima nudi efikasno radno okruženje koje će njihove procese rada pri upravljanju poslovnim dokumentima, najbolje automatizovati, skratiti, ubrzati i učiniti efikasnijim.

BESPLATNA KONSULTACIJA

DMS

SRC | EOFFICE

Origami i eOffice
JEDINSTVENA REŠENJA ZA ŠIROKU PRIMENU

U svom portfoliju kompanija SRC ima dva DMS proizvoda čiji je vlasnik – eOffice i Origami. Osnovna razlika je u tehnološkoj platformi (eOffice – Java/IBM Domino; Origami – Micro-soft.NET/Microsoft SQL Server). Oba proizvoda predstavljaju softversko rešenje za upravljanje dokumentacijom i poslovnim procesima, razvijen kao jedinstveni proizvod kompanije SRC, na bazi dugogodišnjeg iskustva, i uz primenu najsavremenijih tehnologija, tako da zadovolji sve stanarde modernih DMS rešenja.

 • Capturing – obuhvat dokumentacije;
 • Distribucija dokumentacije u okviru organizacije i van nje;
 • Kolaboracijski efekti tokom obrade doku-mentacije;
 • Modeliranje poslovnih procesa i pravila obrade dokumentacije;
 • Integracije sa drugim sistemima;
 • Digitalno arhiviranje.

SRC | EOFFICE

Funkcionalnosti
EFIKASNO I MODERNO RADNO OKRUŽENJE

 • Evidentiranje, klasifikacija, definisanje osnovnog registra dokumenata i predmeta
 • Centralno elektronsko arhiviranje
 • Sistem za pretraživanje dokumenta
 • Povezivanje dokumenata
 • Signiranje dokumenta
 • Ulazna/Izlazna pošta
 • Wokflow management
 • Digitalno potpisivanje
 • Mogućnost generisanja i prepoznavanja barcode/QRcode oznaka
 • Mogućnost OCR/ICR prepoznavanja
 • Mogućnost slanja i primanja dokumenata putem e-maila
 • Podrška u radu (centralne arhive) sa dokumentacijom koja nije u elektronskom obliku – lokacije originalnih dokumenata

Karakteristike

 • Web platforma
 • Multilanguage i multilingual aplikacija
 • Namenjena organizacijama i sa malim brojem korisnika, dokumenata, procesa, ali i onima koji imaju hiljade korisnika, desetine hiljada dokumenata na dnevnom nivou i stotine implementiranih procesa
 • Visok nivo fleksibilnosti koji obezbeđuje da se kroz workflow management isto rešenje kastomizuje za upotrebu u različitim obalstima privrede i ne-privrede: Bankarski procesi, Obrada faktura i finansijskih dokumenata, Pravni poslovi, Nabavke i Javne nabavke, Poslovi upravljanja kadrovima, Poslovi pisarnice, Obrada predmeta po uredbi o kancelarijskom poslovanju, Upravljanje projektima, Pravna zastupanja, ISO dokumentacija…
 • Visok nivo integrabilnosti sa drugim rešenjima iz poslovnog okruženja

SRC | EOFFICE

eArhiva
SIGURAN DOM ZA POSLOVNU DOKUMENTACIJU

Napredna rešenja za arhiviranje velikih količina dokumenata. Povećanje efikasnosti, efektivnosti, produktivnosti, smanjenje troškova i rizika čuvanja papirne dokumentacije.

Kao odgovor na zahteve savremenog poslovanja za efikasnošću, smanjenjem troškova i upravljivošću u radu sa poslovnom dokumentacijom nastalo je rešenje eArhiva. Rešenje eArhiva je softverski koncept, pod kojim se podrazumeva digitalizacija, indeksiranje i skladištenje poslovne dokumentacije (papirni dokumenti, fax, e-mail) u elektronsku arhivu koja obezbeđuje masovni obuhvat dokumentacije, njeno sigurno skladištenje i jednostavan pristup kako samoj dokumentaciji, tako i različitim statistikama i izveštajima vezanim za nju.

Digitalizacija papirne dokumentacije, Obuhvat elektronske dokumentacije, Indeksiranje i klasifikacija dokumentacije, Uspostavljanje veza i pretraga po vezanim dokumentima, Integracija sa drugim poslovnim sistemima, Praćenje arhivirane dokumentacije – KPI izveštaji.

Zašto SRC DMS rešenja?

1

Zato što standardizuje procese rada i podiže stepen organizacije rada unutar poslovnog sistema.

2

Zato što podiže efikasnost zaposlenih, naročito kada je potrebno brzo pronaći neki dokument, pregledati, proveriti faze procesa obrade u nekom završenom postupku, itd…

3

Zato što se arhiviranjem dokumenata u elektronskom obliku, smanjuje se mogućnost gubitka, uništenja (požar, poplava), povećava se njihova sigurnost, po-stupci pri radu sa dokumentima su bitno kraći i moguće ih je efikasno nadzirati.

4

Zato što smanjuje troškove nabavke paira, štampe, skladištenja i dostavljanja do-kumentacije.

Besplatne konsultacijePišite nam ili nas pozovite, da biste dobili besplatnu prezentaciju ili ponudu.

Jelena Rokić
Prodaja
T+381 11 414 5808
Ejelena.rokic@src.rs

Vaše ime i prezime *

Organizacija

E-mail adresa *

Vaš telefon