Dosije klijenata

Efikasan i jednostavan uvid u kompletnu dokumentaciju klijenta sa omogućenim pristupom dosijeu klijenta iz drugih aplikacija (Core banking, ERP, CRM…).
BESPLATNA KONSULTACIJA

BPM

Dolgoročno preživijo le optimizirani.

SRC

Potreba po pristupu
dokumentaciji

Svi u organizaciji imaju odgovarajuću potrebu pristupu dokumentaciji klijenta – neko ima potrebu/pravo da vidi svu dokumentaciju, neko samo pojedine dokumente.

SRC

Selektivan
pristup

Rešenje Dosije klijenata omogućava selektivan pristup dokumentaciji, tako da će za istog klijenta različiti korisnici videti različitu dokumentaciju, zavisno od definisane autorizacije, odnosno dodeljenog prava pristupa.

SRC

Sprečavanje duplih unosa
i zloupotrebe

Klijent koji je predao dokumentaciju u jednoj poslovnici, prema definisanoj autorizaciji postaje vidljiv i kolegama u centrali ili nekoj drugoj poslovnici, što ima dvojako dejstvo: sprečava dupli unos iste dokumentacije i sprečava eventualne zloupotrebe klijenata.

Prednosti naše ponudbe

Jednostavan način formiranja dosijea klijenata.

1

Efikasan i jednostavan uvid u kompletnu dokumentaciju klijenta.

2

Evidenciju i obaveštavanje o rokovima važnosti određene dokumentacije koja pripada dosijeu.

3

Formiranje izveštaja o nedostajaćoj dokumentaciji klijenta.

4

Omogućen pristup dosijeu klijenta iz drugih aplikacija (Core banking, ERP, CRM…)

Besplatna konsultacijaPišite nam ili nas pozovite, da biste dobili besplatnu prezentaciju ili ponudu.

Miro Mijović
Prodaja
T+381 11 414 5808
Emiro.mijovic@src.rs

SRC | Miro Mijović

Vaše ime i prezime *

Organizacija

E-mail adresa *

Vaš telefon