eOffice

Kao jedinstven proizvod, eOffice je našao široku primenu kako u javnoj upravi (vlade, ministarstva, javna preduzeća, lokalna uprava), tako i u bankarstvu i raznim granama privrede, realizujući preko 200 različitih poslovnih procesa.
BESPLATNA KONSULTACIJA

BPM

Dolgoročno preživijo le optimizirani.

SRC | EOFFICE

DMS
PO VAŠOJ MERI

U skladu sa SRC strategijom i svim značajnim svetskim standardimana razvijeno je jedinstveno DMS rešenje na IBM Domino platformi pod nazivom eOffice. Rešenje eOffice ispunjava sve standarde modernih DMS rešenja: Capturing – obuhvat dokumentacije; Distribucija dokumentacije u okviru organizacije i van nje; Kolaboracijski efekti tokom obrade dokumentacije; Modeliranje poslovnih procesa i pravila obrade dokumentacije; Integracije sa drugim sistemima; Digitalno arhiviranje.

SRC | EOFFICE

EFIKASAN RAD
SA DOKUMENTIMA

eOffice je baziran na IBM Domino platformi i koristeći napredne i dokazane mehanizme same platforme omogućava bezbedan i pouzdan rad sa velikom količinom dokumenata, njihovu evidenciju, obradu, arhiviranje i čuvanje duži vremenski period.

Tehnološki, eOffice predstavlja moderno i efikasno rešenje. Može da radi na različitim operativnim sistemima, nezvisno od baza podataka, kao web ili kao desktop aplikacija, uključujući i mogućnost rada u offline režimu.

SRC | EOFFICE

RAZVILI SMO I IMPLEMENTIRALI
VELIKI BROJ POSLOVNIH PROCESA

Kao jedinstven proizvod, eOffice je našao široku primenu kako u javnoj upravi (vlade, ministarstva, javna preduzeća, lokalna uprava), tako i u bankarstvu i raznim granama privrede, realizujući preko 200 različitih poslovnih procesa, od kojih su najznačajniji: Upravni, vanupravni, inspekcijski, postupci javnih nabavki i sl. u organima javne uprave; Bankarski procesi (kreditni postupci, rad sa računima, garancije, depoziti, overdraft, itd.); Evidencija i obrada ulaznih računa; Evidencija ugovora i procesi ugovaranja; Procesi nabavki; Kadrovski procesi; ISO procedure; Marketing procedure; Dosije klijnta, Dosije projekta, Dosije opreme, Dosije objekta…

Zašto Eoffice?

eOffice korisnicima nudi efikasno radno okruženje koje će njihove procese rada pri upravljanju poslovnim dokumentima, najbolje automatizovati, skratiti, ubrzati i učiniti efikasnijim

1

eOffice takođe uređuje i standardizuje usvojene poslovne postupke i procedure. Time se skraćuje vreme potrebno za rešavanje postupaka, smanjuju se mogućnosti greške, poboljšava se kvalitet usluga zbog čega se povećava i zadovoljstvo zaposlenih u preduzeću, što za posledicu ima da i klijenti budu zadovoljniji.

2

Arhiviranjem dokumenata u elektronskom obliku, smanjuje se mogućnost gubitka, uništenja (požar, poplava), povećava se njihova sigurnost (nema neovlašćenog uvida u dokumente, niti krađe dokumenata), postupci pri radu sa dokumentima su bitno kraći i moguće ih je efikasno nadzirati.

3

Korisnici IBM Domino platforme su često i korisnici našeg eOffice rešenja, a u mnogim slučajevima su korisnici kroz eOffice po prvi put sreli i upoznali i prednosti IBM Domino platforme.

Besplatne konsultacijePišite nam ili nas pozovite, da biste dobili besplatnu prezentaciju ili ponudu.

Miro Mijović
Prodaja
T+381 11 414 5808
Emiro.mijovic@src.rs

SRC | Miro Mijović

Vaše ime i prezime *

Organizacija

E-mail adresa *

Vaš telefon