Korak po korak

Korak po korak
18. 1. 2019 Sanja Dragošan

Sam kraj 2018. godine obeležilo je ostvarivanje saradnje sa još jednom bankom, sa značajnim učešćem na tržištu Srbije.

Erste banka AD Novi Sad je, u postupku izbora strateškog partnera za implementaciju DMS rešenja, koji je bio dosta kompleksan, zahtevan i sa velikom dozom opreza od strane banke, izabrala SRC.

Sa prvim radnim danima u 2019. godini, otpočeli smo i prve aktivnosti na ovom projektu. Projekat obuhvata isporuku i implementaciju DMS rešenja, uključujući napredne servise kao što su digitalni potpis i OCR komponenta, koje će biti osnova za implementaciju i ostalih rešenja, front-end aplikacija i servisa – korak po korak, sigurnim, proverenim i dokazanim putem, koji garantuje uspeh.