Poslovanje preko API-jev – od ideje do izvedbe

Podjetja vseh velikosti se bolj in bolj zavedajo, da API-ji postajajo novo področje poslovanja. Če smo pred leti delili kanale predvsem na fizično prodajo (klasično) in digitalno preobrazbo oz. digitalne kanale, ki običajno potekajo preko spletnih ali mobilnih aplikacij, je danes vedno bolj jasno, da se uveljavlja nov kanal – API-ji (aplikacijski programski vmesniki).

Kadrovske storitve lahko najamete in digitalizirate

Kadrovske službe so pogosto še vedno obravnavane kot tisti interni servis podjetja, ki skrbi za razpise prostih delovnih mest, razgovore, pogodbe in anekse. Morda jim včasih zaupamo še izračun plač in jih povprašamo za nasvet v primeru prekinitve delovnega razmerja. A pravkar naštete naloge niso več bistvo kadrovske funkcije podjetja. Za konkurenčnost na trgu je že danes treba kadrovski servis videti kot eno tistih ključnih strateških služb, ki zagotavlja natanko tiste talente, usposabljanja, nagrajevanje in medsebojne odnose, ki omogočajo optimalen doseg podjetja na trgu. Tradicionalne in nekatere strateške funkcije kadrovske službe se pospešeno digitalizirajo.

SRC spletni dogodki leto dni kasneje

Spletni dogodki (predstavitve, seminarji – angl. webinarji) so v času neprostovoljno zapovedanega trenda dela od doma postali priljubljen kanal ozaveščanja zainteresirane javnosti o programskih novostih. V svetu IT sistemske integracije SRC ni izjema. Celo več od tega, če izvzamemo produkcijo korporacij, smo bili na domačem tržišču med prvimi, predvsem pa vztrajnejšimi. V izvedbi predavateljev – inženirjev je bilo v dobrem letu izvedenih 20 predstavitev. Resnici na ljubo eno manj, ravno pri zadnji je najnovejša varnostna politika ponudnika video platforme za sodelovanje odrezala predavatelja in poslušalce, brez česar seveda ne gre.

Kako izračunamo plačo?

Obračunavanje plač je storitev, ki jo pri zunanjih izvajalcih naroča precej podjetij. Bolj verjetno je, da podjetje poišče “outsourcing” obračun plač kot pa izdelavo spletne strani ali davčno svetovanje. Kje tičijo razlogi za to, da moramo za preprost listek z množenjem, nekaj procentnimi računi, seštevanjem in odštevanjem v postopek vključiti strokovnjake? Z drugimi besedami, kako vašo plačo izračuna zunanji izvajalec?