S SRC Secure metodologijo do višje ravni varnosti

SRC Secure ponuja pristop za dvig ravni informacijske varnosti na podlagi izkušenj in dobrih praks. Zasnova sledi uveljavljenim standardom in obenem lahko služi kot tehnološka predpriprava za dosego PCI ali ISO 27001 standarda. S sistematičnim pristopom izdelamo načrt, s katerim dosežemo želeno raven varnosti znotraj izbrane organizacije. Načrt vsebuje tako tehnične rešitve, kot opredelitev procesov ter prenos znanja med vpletenimi deležniki. Rezultat je niz projektov, ki naročnika skozi izvedbo pripeljejo do želenega cilja (SRC Secure).