Digitalna preobrazba procesov v bolnišnici Topolšica

Digitalna preobrazba procesov v bolnišnici Topolšica
16. 10. 2019 Adam Sabljakovic

TEA PETROVSKI

Digitalna preobrazba procesov v bolnišnici Topolšica

»Trenutna pravila v zdravstvu se postavljajo na popolnoma drugo raven.«

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA JE NA PODROČJU PREOBRAZBE IZ PAPIRNATEGA V ELEKTRONSKI SVET EDINSTVENA V SLOVENIJI. KOT PRVI BOLNIŠNICI V DRŽAVI JIM JE USPEL PREHOD IZ ZAKORENINJENIH POSTOPKOV, KI SO TEMELJILI NA PAPIRNATI DOKUMENTACIJI, V DIGITALNO OBLIKO, V VSEH KORAKIH PACIENTOVE ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE.

Z nadgradnjo bolnišničnega informacijskega sistema BIRPIS21 podjetja SRC Infonet s funkcionalnostmi dokumentnega sistema, brezšivno integracijo z zakonsko skladno storitvijo dolgoročne hrambe (eHramba Logitus) ter prevzemom vzorčnih notranjih pravil, potrjenih s strani Arhiva RS, so v ustanovi zagotovili pravno veljavnost zdravstvene dokumentacije v digitalni obliki, kar pomeni, da jo lahko hranijo izključno v elektronskem arhivu in ne več v klasičnem arhivu v fizični obliki.

REŠITEV DMS IN ELEKTRONSKI ARHIV VSE PROCESE OBRAVNAVE PACIENTA POVEZUJETA V ZAKLJUČENO CELOTO.

Vsi notranji procesi bolnišnice so povezani v zaključeno celoto. Bolnišnica tako drastično zmanjša količino papirja, zdravstveno osebje hitreje in lažje dostopa do pacientovih podatkov, najpomembnejše dejstvo pa je, da je s tem dosežena višja stopnja varovanja zdravja samega pacienta in večje varstvo pacientovih podatkov, saj so ogledi v sistemu sledljivi.

»ELEKTRONSKO DIGITALNO OBVLADOVANJE DOKUMENTOV JE EDINI NAČIN, KAKO VZDRŽEVATI KAKOVOST V ZAVODU.«

Za uvedbo rešitve DMS + eHramba smo se v naši bolnišnici odločili iz več razlogov. Mene je zlasti vodilo skrbno dokumentiranje dokumentov, ki prinaša višjo kakovost obravnave, večjo varnost pacientov in posledično učinkovitejše delo v ustanovi. Seveda je to obsežen projekt, ki zahteva vključevanje več deležnikov in njihovo medsebojno sodelovanje ter podporo vseh zaposlenih. V naši bolnišnici je bil projekt znan kot pomemben segment dela in ga koristno uporablja že večina zaposlenih.

Jurij Šorli, dr. med., direktor Bolnišnice Topolšica

»IZ KAOSA PREHAJAMO V RED. TO PREDSTAVLJA NAJVEČJI PRESKOK.«

Pred uvedbo rešitve DMS in eHrambe so tudi v Bolnišnici Topolšica pacienti prinašali svoje izvide in druge dokumente na ustaljen način, v papirnati obliki. Ti dokumenti so se vlagali v kartoteke, ki jih je bolnišnično osebje nosilo v ambulante in na oddelke. Tega ni več, saj je vsa dokumentacija varno shranjena v digitalni obliki v informacijskem sistemu bolnišnice.

»PRIHRANEK ČASA JE OGROMEN.«

Zelo sem zadovoljen, nimam težav in moje delo je zelo olajšano, saj mi nov digitalni način prihrani čas, prinaša red in nadzor nad podpisovanjem. Zdaj je vse v informacijskem sistemu v mapi: pregledaš, digitalno podpišeš in pošlješ.

Zdravniki se utapljamo v administraciji, iščemo izvide, s to rešitvijo pa nam je vse dostopno na en klik, takoj vidimo vse, kar nas še čaka.

Mirko Lekić, dr. med., spec. pnevmologije

»PACIENTA SMO POSTAVILI NA PRVO MESTO.«

Bistvo uvedbe zdravstvene dokumentacije v digitalni obliki lahko strnem v dva sklopa. Prvi sklop je večje varstvo podatkov, ki je bistveno boljše z uvedbo tega sistema, drugi pa je varstvo zdravja samega pacienta.

Gre za preobrazbo več deset let starega procesa delovanja v zdravstvu. Ta preobrazba ni majhna in tak preskok potrebuje veliko časa, razumevanja in vztrajno ekipo.

Z uvedbo DMS in eHrambe smo uredili kaos in pridobili urejenost ter optimizacijo procesov v bolnišnici, natančno razporeditev odgovornosti med nosilci dejavnosti, izjemno sledljivost, poleg tega pa smo razbremenili papirnate arhive, ki so bili neobvladljivi.

Vendar je namen digitalizacije procesov pomembnejši od vsega naštetega. Pacienta smo namreč postavili na prvo mesto.

Marko Oberstar, vodja digitalizacije procesov v Bolnišnici Topolšica

Največji učinek tega reda je dejstvo, da ni več podvajanja zdravstvenih storitev, ni podvojenih diagnostičnih preiskav zaradi pomanjkljive evidence. Pot je bila zahtevna, cilj pa je pozitiven. Pot lahko primerjamo s plezanjem na Mont Everest ali še kako bolj zahtevno goro; plazov in nevarnosti vmes je veliko, določene stvari je potrebno tudi strmo premagati in iti z glavo skozi zid, da si na koncu na vrhu, kjer pa je vse lepo. Zagotovo pa DMS in eHrambo vidimo kot podlago za nove projekte, zlasti elektronsko temperaturno listo in še natančnejše spremljanje in obravnavo pacientov ter prilagajanje terapije glede na prispele podatke.

Jurij Šorli, dr. med., direktor Bolnišnice Topolšica

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.