HPE InfoSight in HPE 3PAR

HPE InfoSight in HPE 3PAR
9. 10. 2018 Adam Sabljakovic

HPE InfoSight in HPE 3PAR

Poslovna IT-okolja so podvržena natančnim zahtevam po stalni razpoložljivosti, saj si podjetja težko privoščijo izpade, ki onemogočajo izvajanje poslovnih procesov. V resnici je tveganj zanje čedalje večje, razlog pa je naraščajoča kompleksnost IT-infrastrukture. Strokovnjaki v zadnjem obdobju čedalje pogosteje kot razlog za težave omenjajo razkorak med potrebami aplikacij in razpoložljivostjo podatkov zanje oziroma »App-Data Gap«. Vedno jasneje namreč postaja, da zastareli pristopi k upravljanju infrastrukture, ki delujejo po principu reaktivnega reševanja težav, zelo zavirajo digitalno spremembo podjetij, ki temelji na čedalje večjem številu poslovnih aplikacij.

Si predstavljate sistem, ki bi znal predvideti in preprečiti težave, s proaktivnimi principi optimizirati IT-okolje ter s tem zelo poenostaviti njegovo upravljanje? Takšen sistem, ki s predikativno (napovedno) analitiko odkrije pomanjkljivosti, še preden iz njih nastanejo resni problemi pri delovanju infrastrukture, je podjetje HPE pridobilo z nakupom proizvajalca diskovnih polj Nimble. Ne le da je s tem precej obogatilo in konkurenčno okrepilo svoj portfelj diskovnih sistemov, temveč je pridobilo tudi vodilno AI (»artificial intelligence«) oblačno platformo za upravljanje podatkovnih centrov, InfoSight. Rešitev je pomemben korak pri odpravi prej omenjenega razkoraka »App-Data Gap« in v osnovi spreminja način upravljanja in vzdrževanja IT-infrastrukture, s tem pa bistveno znižuje operativne stroške, po navedbah proizvajalca tudi za več kot dve tretjini.

Rešitev InfoSight temelji na zbiranju in obdelavi velikih količin podatkov, ki jih že skoraj desetletje posredujejo milijoni tipal, nameščeni v delujoča diskovna polja Nimble po vsem svetu. Z umetno inteligenco in strojnim učenjem je rešitev sposobna napovedati težave, na primer pri izvajanju aplikacij ali pri delovanju diskovnih polj. Še pomembnejše je, da se rešitev vseskozi uči na podlagi različnih realnih situacij, pridobljeno znanje pa nato zna tudi uporabiti, s čimer IT-infrastruktura postaja čedalje pametnejša in zanesljivejša. Rešitev HPE InfoSight je na primer sposobna na podlagi vzorcev delovanja aplikacij in obremenitev posameznih gradnikov infrastrukture predvideti performančne težave, identificirati razloge zanje in navesti dejanske predloge sprememb s ciljem dviga ravni performanc.

Prednosti rešitve HPE InfoSight so bile, so in bojo za večino kupcev precejšnje, kar lepo kaže primer diskovnih polj Nimble, kjer je bilo tako napovedanih in odpravljenih kar 86 % vseh težav, preden so uporabniki sploh izvedeli, da je kaj narobe. S tem je bila po navedbah proizvajalca dosežena kar 99,9999-odstotna zagotovljena razpoložljivost pri kupcih nameščenih diskovnih polj Nimble.

Več informacij o finančnih vidikih vpeljave rešitve HPE infoSight je na voljo na spletnem naslovu

https://www.hpe.com/us/en/resources/storage/assessing-impact-infosight.html.

Napovedna analitika zdaj na voljo tudi za diskovna polja 3PAR
Rešitev HPE InfoSight, ki je bila do zdaj omejena na diskovno platformo Nimble, je zdaj na voljo tudi za diskovna polja3PAR, ki so čedalje bolj priljubljena tudi na domačem trgu. Prva različica zajema naslednje tri bistvene funkcionalnosti:

  • »Cross-stack analytics« – funkcionalnost, ki je v veliko pomoč pri identifikaciji in odpravljanju performančnih težav v okoljih VMware.
  • »Global visibility« – »oblačni« portal, ki s kombinacijo HPE InfoSight in HPE StoreFront Remote kupcem sistemov 3PAR omogoča spremljanje kazalnikov, kot so performance (in njihov trend), predvidene potrebe po kapacitetah v prihodnje, napovedi stanja zdravja sistemov ter priporočila (»best practices«).
  • Osnovo za prihodnje napredno vzdrževanje, ki bo z novimi verzijami rešitve omogočalo identifikacijo anomalij, napovedovanje kompleksnih problemov in neposredno poročanje »Level 3« tehnični podpori. Pri HPE-ju namreč že vzpostavljajo potrebno infrastrukturo za analitiko podatkov, ki jih zbirajo tipala v nameščenih diskovnih poljih, ter posebno skupino inženirjev, ki se bodo s temi podatki ukvarjali.

Razvoj prihodnjih različic naj bi po obljubah proizvajalca prinesel veliko dodatnih funkcionalnosti. Če HPE InfoSight že danes v osnovi spreminja način upravljanja in vzdrževanja dela IT-infrastrukture, so v prihodnje načrti še smelejši. Končni cilj je namreč koncept avtonomnega podatkovnega centra, kjer se IT-administratorjem ne bo več treba ukvarjati z identifikacijo in odpravljanjem težav, temveč bojo svoj čas in znanje usmerjali v razvoj novih IT-storitev za svoje uporabnike in s tem igrali aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju konkurenčnosti svojega podjetja.

Rešitev HPE InfoSight je brezplačno na voljo za vse obstoječe lastnike sistemov 3PAR z aktivnimi vzdrževalnimi pogodbami.

Več informacij:

https://www.hpe.com/uk/en/storage/infosight.html

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.