Poročila in analitika, bolj dostopni kot kadarkoli

Poročila in analitika, bolj dostopni kot kadarkoli
26. 10. 2017 Adam Sabljakovic

MATEVŽ URŠIČ

Poročila in analitika, bolj
dostopni kot kadarkoli

Self-service BI, strojno učenje, napovedna analitika … Kaj predstavljajo popularni tehnični termini in kako nam lahko koristijo v poslovni analitiki?

Večina omenjenih tehnologij je pravzaprav že del našega vsakdana. Google pravilno ugotovi, kaj nas v resnici zanima, ko vpišemo v iskalnik poljubno kombinacijo iskalnih terminov, Amazon nam na podlagi prejšnjih nakupov ponuja vabljive nove priložnosti, digitalni asistenti, kot je npr. Applova Siri, prepoznajo več kot 95 % vseh izgovorjenih besed. Modus operandi je enak, inpute (besedilo, govor, podatke) preko črne škatlice (algoritmov strojnega učenja) pretvorijo v uporaben uvid, produkt ali storitev.

Procesi poslovnega poročanja in analitike delujejo na podobnih konceptih. Relevantni podatki različnih poslovnih vsebin se preko ETL-postopkov in procedur iz mnogih virov (transakcijski sistemi, CRM, HRM, zunanji spletni servisi) polnijo v obsežna podatkovna skladišča. Strukturirani, prečiščeni in konsolidirani podatki so v skladu z delegiranimi pravicami dostopa, na voljo različnim poročilnim servisom, BI-orodjem in »Excel entuziastom«.

V te procese so vpleteni mnogi z jasno opredeljenimi vlogami, od končnih uporabnikov, poslovnih analitikov, projektnih vodij, skrbnikov podatkovnih baz, zunanjih sodelavcev … Končni rezultat so agregirani in/ali detajlni prikazi preteklih poslovnih dogodkov, in sicer v obliki tabel, grafikonov, nadzornih plošč, kjer se ponavadi v kratkem času ugotovi potreba po dodatnih analizah na podatkih, ki trenutno niso v sistemu. Kolesje nadgradnje poslovne analitike se začne počasi obračati.

Zato niso presenetljivi rezultati Forresterjeve ankete (It’s Time For A User-Driven Enterprise BI Strategy), kjer je več kot 35 % anketiranih zaposlenih v podjetjih z zrelim BI-ekosistemom odgovorilo, da se pri svojih odločitvah v večji meri zanašajo na lastne analize, in samo 2 % uporabljata izključno standardna BI-orodja podjetja. Graf navaja glavne razloge nezadostnosti obstoječih BI-orodij.

Manjkajoči podatki 44%
Neustrezen podatkovni model, relacije, atributi, hierarhije 41%
Limitiran podatkovni model 35%
Nezmožnost urejanja, čiščenja, združevanja podatkov 33%
Počasnost, neodzivnost BI-sistema 28%
Kompleksna, zahtevna BI-orodja 28%
Nizka kakovost podatkov 16%
Nerodna uporaba BI-orodja 16%

Moderna samopostrežna oz. self-service BI-orodja naslavljajo ravno to. Vsebujejo mehanizme za črpanje, obdelavo, združevanje (npr. realizacije prodaje iz obstoječega BI- sistema in načrta prodaje iz Excela) in modeliranje podatkov iz različnih virov, intuitivni grafični vmesnik za preprosto grajenje poročil, nadzornih plošč ter grafikonov iz širokega nabora vizualizacijskih možnosti, ki so na klik na voljo zainteresiranim znotraj organizacije, širši publiki na spletu ali na mobilnih napravah. Na ta način se zaobide mukotrpni proces dopolnitve obstoječega BIokolja in drastično pospeši produkcijo novih poročil.

Microsoft Power BI je aplikacija, ki premore vse omenjene lastnosti in je zaradi cenovne dostopnosti, širokega nabora konektorjev na podatkovne vire (več kot 70), preproste uporabniške izkušnje, hitre odzivnosti ter vgrajenih možnosti analitike med vodilnimi v segmentu self-service BI. Na sliki vidimo demo primer nadzorne plošče Power BI.

Poglejmo še primer preprostosti uporabe obstoječih analitičnih orodij. V poročilu Power BI izberemo vizualizacijo (npr. obstoječi linijski grafikon), kliknemo ikono Analytics, dodamo »Trend Line«, dodamo »Forecast«, kjer izberemo interval zaupanja in število referenčnih podatkovnih točk za izračun trenda.

Končni rezultat izbranih analitičnih indikatorjev je prikazan na sliki, ki prikazuje realizirano prodajo tekočega leta, trend linijo in napoved realizacije prodaje do konca leta s 95-odstotnim intervalom zaupanja.

Ali je Power BI ultimativna rešitev za vse težave poslovne analitike?

V kontekstu self-service BI-orodje vrača moč in samostojnost končnim uporabnikom, da se promptno odzovejo na potrebe po dodatnih poročilih ter analizah. Vseeno pa je treba poudariti, da je v končni fazi mesto popularnim (pogosta uporaba več uporabnikov) novim poročilom, ustvarjenih v self-service BI-procesu, v centraliziranem BI-sistemu, ki med drugimi zagotavlja avtomatizacijo, skalabilnost, varnostno politiko dostopa do podatkov ter eno verzijo resnice. Poročila, prenesena od končnih uporabnikov nazaj v BI-ekosistem, kjer so na voljo vsem, imajo zagotovljeno visoko stopnjo sprejetosti in uporabe.

Več informacij, vključno z demo poročili Power BI boste našli na naši prenovljeni spletni strani https://www.src.si/business-intelligence/.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.