Digitalizacija v bankah

Digitalizacija v bankah
26. 2. 2018 Adam Sabljakovic

ZORAN ŽIVKOVIĆ

Digitalizacija v bankah

Več kot 50 projektov v sedmih državah in ogromno izkušenj

Podjetje SRC Beograd je od leta 2003 uspešen član skupine SRC. Specializirano je za poslovne rešitve, osredotočilo pa se je na razvoj ter uvedbo kompleksnih programskih sistemov na področju vodenja poslovnih procesov (BPM, WF, BRMS, Print-out) in dokumentacije (DMS) ter načrtovanja in upravljanja proračuna (BPMIS).

V zadnjih 15 letih poslovanja je imelo priložnost delati z javno upravo – od vlad, ministrstev, vladnih služb in skladov do enot lokalne samouprave – in z bančnim sektorjem – z velikim številom poslovnih bank, vključno s centralno banko Srbije – ter z organizacijami iz različnih gospodarskih panog.

Rezultat tega je več kot 50 projektov v sedmih državah in ogromno izkušenj, ki jih z vsakim novim projektom bogatijo ter prenašamo na naše stranke.

 

DigitalizacijaBank

 

Digitalizacija poslovnih procesov v bančnem sektorju

SRC Beograd je svoje aktivnosti usmeril predvsem v razvoj in uvedbo programske rešitve za avtomatizacijo poslovnih procesov ter procesov odločanja v bančnem sektorju.

Od leta 2004, ko je bila implementirana rešitev za izmenjavo dokumentov med različnimi sektorji Narodne banke Srbije, prek rešitev za centralizacijo plačilnega prometa v banki UniCredit od leta 2006, so se v banki Intesa, ki ima 2.500 uporabnikov, nizali različni projekti, sledili so ADDIKO (prej Hypo-Alpe-Adria) s svojimi bankami v vseh petih državah, v katerih posluje, Opportunity, AIK in banka NLB v Srbiji, pa do NLB Montenegro Bank v Črni gori, s katero se je sodelovanje začelo nedavno.

Do tega trenutka smo implementirali naše rešitve v 13 bankah v regiji.

V skladu s svetovnimi tehnološkimi trendi in trendi, ki jih narekuje trg programskih rešitev za banke, predvsem pa sledeč potrebam naših strank, za katere si prizadevamo ohranjati stike s trendi in jim pomagamo pri doseganju njihovih ciljev, smo svoje rešitve postavili na pot do digitalizacije poslovnih procesov, ki temeljijo na servisno orientirani arhitekturi (SOA) ter integraciji različnih tehnoloških orodij in rešitev, kot so Document Managenet System (DMS), Business Proces Management (BPM), Business Rules Management System (BRMS) ipd. na eni strani, ter raznih bančnih sistemov in aplikacij, ki se na drugi strani uporabljajo v bankah.

DigitalizacijaBank_2

Rezultat tega pristopa je skupina izdelkov, ki predstavlja široko in fleksibilno tehnološko platformo za modeliranje, lansiranje ter upravljanje bančnih produktov z maksimalno avtomatizacijo vseh korakov v tem procesu, z integracijo z različnimi, kakšnimi notranjimi – kakšnimi zunanjimi storitvami (APR, kreditni urad, osrednje aplikacije …), vključno s samodejnim procesom odločanja, ki temelji na prej omenjenem BRM (decision engine tool).

Front-end module, ki so del platforme, odlikuje maksimalni Ux (task driven UI), katerega učinek so preproste implementacije za končne uporabnike, pravzaprav brez ali z zelo malo usposabljanja.

Avtomatizacija, optimizacija in splošna poenostavitev procesa povečujejo učinkovitost ter skrajšujejo čas obdelave in kot končni rezultat dosežejo večji obseg umestitev z ustreznim nadzorom tveganja.

To je nekaj, kar je vidno že v prvih dneh uporabe te rešitve, za katero so značilni:

Preprostost in učinkovitost

 • Spletna platforma. Mobilna podpora.
 • Preprost UI in z dovolj podatki.
 • Prepoznavni delovni zasloni. Navodila, vključena v zaslon.
 • Delo brez navodil in usposabljanj za končne uporabnike. Dokazano v praksi.
 • Vgrajena orodja za učinkovitejše delo: card reader, digital signing pad itd.

Univerzalnost

 • Vključuje popoln katalog proizvodov za fizične osebe – tekoči računi (odpiranje, spreminjanje, zapiranje, pooblastila), vezane vloge, krediti (gotovinski, stanovanjski, hipotekarni, avto kredit in lizing), prekoračitve, kreditne kartice itd.
 • Podpira upravljanje proizvodov pravnih oseb, bilance, bonitete, izračune bonitetnih ocen, analize tveganja, odločanje itd.
 • Sistem je zasnovan tako, da podpira vse distribucijske kanale: ekspoziture, zunanje kanale prodaje (POS), prodajalce avtomobilov, internet (prek mobilnih naprav, tabličnih računalnikov – integriran v edinstveno orodje).
 • Centralna služba za izdelavo dokumentacije. Podprta integracija z vsemi front-end rešitvami.
 • Centralna služba za digitalno podpisovanje dokumentacije. Podprta integracija z vsemi front-end rešitvami.

Rezultat tega pristopa je skupina izdelkov, ki predstavlja široko in fleksibilno tehnološko platformo.

Avtomatizacija procesa obdelave

 • Omogočena je avtomatizacija zajetja podatkov (data capture): bralnik osebnih kartic (ID card reader), kreditni urad, APR, NBS, podatki o strankah in delodajalcih, prihodki itd., in uporaba številnih storitev.
 • Podpira kriterije Knock out in odločanje – centralizirana služba za izvajanje pravil kreditne politike.
 • Izdelava in tiskanje vse potrebne dokumentacije za postopek (izpis): zahteva, ponudba, načrt odplačil, OEU, odločba, pogodbe, menična pooblastila itd.
 • Digitalno podpisovanje elektronske dokumentacije.
 • Obvladovanje tveganj – zmanjšanje operativnega in reputacijskega tveganja v skladu s politiko banke, izvajanje logičnih kontrol, načelo štirih oči itd.
 • Objava plačil – centralna služba za vključevanje in pošiljanje podatkov v državno blagajno.
 • Arhiviranje dokumentacije v eDMS.

Reiting corporate client

Summary page Corporate client

Upravljanje procesa in pravil

 • Preprosto dodajanje nastavitev novega procesa in njegovo sproščanje v proizvodnjo.
 • Preprosto spreminjanje obstoječih nastavitev procesa.
 • Preprosta sprememba kreditne politike in scoring algoritmov.
 • Nadzorovanje kreditnega tveganja – mehanizem, ki je ključ do komercialnega uspeha: scorecards, poslovna in napredna pravila, črni seznami, seznami za sledenje itd.
 • Kreditni katalog – referenčne vrednosti, akcije, pogoji, pristojbine itd.
 • Preglednost – vzpostavitev jasnega in preglednega pretoka dokumentacije skozi faze obdelave ter olajšano iskanje po e-arhivu.

Digitalizacija procesa obdelave

 • Maksimalna digitalizacija postopka obdelave (v skladu z veljavnimi predpisi) z elektronskimi dokumenti (znotraj DMS-dela rešitve). Podpira uporabo elektronskih podpisov.

»Kar kot aktivni udeleženci na tem trgu opažamo, je nadaljevanje trenda digitalizacije in avtomatizacije poslovnih procesov ter naraščajočega zanimanja za ta proces. Pripravljeni smo premikati meje uporabe programskih rešitev v različnih postopkih odločanja v bankah in tako bankam pomagati do konkurenčne prednosti. «

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.