IT kot strateška funkcija

Področje IT je umeščeno neposredno pod upravo, tako da aktivno soustvarja strategije.

IT kot strateška funkcija
31. 5. 2016 InfoSRC

IT kot strateška funkcija

Področje IT je umeščeno neposredno pod upravo,
tako da aktivno soustvarja strategije.

EDVARD ŠIMEC

izvršni direktor informacijske tehnologije,
Adriatic Slovenica

Edi Šimec je univ. dipl. inž. računalništva in kar kmalu po zaključenem študiju je zajadral v zavarovalniške vode. Najprej je delal v zavarovalnici Generali d. d., kjer je od vsega začetka sodeloval pri postavljanju informacijske podpore v podjetju in tako podrobno spoznal poslovne procese zavarovalnice. Leta 2001 je prevzel vodenje oddelka, odgovornega za poslovne informacijske sisteme.
Delovno mesto izvršnega direktorja področja IT je nastopil v zavarovalnici Adriatic Slovenica leta 2006. Poleg vodenja področja IT je vodil tudi projekt uvajanja novega zalednega informacijskega sistema in leta 2007 prevzel še vodenje sektorja organizacije.
Ob reorganizaciji družbe leta 2014 se je sektor organizacije izločil s področja IT in se priključil novemu timu projekti in procesi, Edi Šimec pa je ohranil vodenje področja IT, kjer sta se ob klasičnih IT-timih oblikovala tudi tim zavarovalno-informacijskih tehnologov ter tim poslovnega obveščanja.
Z letom 2014 je prevzel tudi vlogo svetovalca izvršnih direktorjev/vodstva za koordinacijo področja IT v skupini KD.

intervju

ADRIATIC SLOVENICA (AS) JE DRUGA NAJVEČJA ZAVAROVALNICA V SLOVENIJI. GOSPOD ŠIMEC, V ČEM SE PO VAŠEM MNENJU AS RAZLIKUJE OD OSTALIH ZAVAROVALNIC?

Razliko najdemo že v ponudbi zavarovalnice, smo namreč edina zavarovalnica v Sloveniji, ki ponuja tako premoženjska, življenjska, pokojninska kot zdravstvena zavarovanja. Tako ponujamo celovit krog varnosti, ki ga prilagajamo trenutnim življenjskim okoliščinam zavarovancev. Poleg tega je AS prva in edina zavarovalnica, ki je doslej uspešno združila dve zavarovalnici, in to kar dvakrat: leta 2005 Adriatic in Slovenico ter nekaj let kasneje tudi KD Življenje. V zavarovalnici imamo torej izkušnje, kako najbolj optimalno združiti dva IT-svetova, kako izkoristiti sinergijske učinke in, ne nazadnje, kako izvesti konsolidacijo in integracijo ljudi ter informacijskih rešitev tako, da se vsi vpleteni počutijo zmagovalci in sprejmejo skupno organizacijsko kulturo.

intervju

KAKO JE, IZ ZORNEGA KOTA IT, DELATI V ZAVAROVALNICI, KI VELJAJO ZA BOLJ KONSERVATIVNE, KAR SE TIČE UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ?

Najprej bi poudaril, da v AS-u vodstvo IT vidi kot strateško funkcijo in ji namenja ustrezno težo. Področje IT je umeščeno neposredno pod upravo, tako da aktivno soustvarja strategije. S tem smo zagotovili tudi usklajenost IT-ja s strateškimi cilji družbe. Sicer zavarovalnice praviloma nismo prve, ki uvajamo neko novo tehnologijo, a trende redno spremljamo. Če ocenimo, da prinašajo korist tako podjetju kot tudi našim strankam, pa jih vključimo tudi v naše okolje, ker želimo biti sodobna, tehnološko napredna zavarovalnica.

KAKŠNE IZZIVE, POSLOVNE IN TEHNOLOŠKE, IMATE V ADRIATICU SLOVENICI?

Vedno več beremo in poslušamo o digitalizaciji, o digitalnih zavarovalnicah. Tudi naša zavarovalnica je postavljena pred vprašanje, kaj je to digitalna zavarovalnica. Vemo, da smo v Sloveniji še zelo tradicionalni, da si naše stranke želijo osebnega stika z našim pooblaščencem. Po drugi strani informacije vse bolj pogosto pridobivajo preko svetovnega spleta, se obračajo na nas preko klicnega centra in raznih elektronskih komunikacijskih poti. Izziv, pred katerim torej smo, je, kako v naše poslovanje vpeti »primesi« digitalnega in ohraniti osebni stik s stranko.

KOLIKO PO VAŠEM MNENJU IT KOT PODPORA POSLOVANJU PRISPEVA K PRIHODKOM PODJETJA?

Merjenje poslovne vrednosti IT je tudi v našem podjetju vedno bolj aktualno. Zrcali se v poslovni vrednosti projektov, ki jih v družbi izvajamo. Zdaj skoraj ni več projekta, ki ne bi temeljil na informacijski tehnologiji. Tako preko projektov opazujemo, kako informatika vpliva na zmanjšanje stroškov, povečanje donosnosti in produktivnosti, povečanje prihodkov … Med neotipljivimi, a pomembnimi koristmi, najdemo denimo povečanje ugleda organizacije in višjo kakovost informacij.

SE MORDA ŠE SPOMNITE, KAKŠNE IZZIVE STE IMELI, KO STE ZAČENJALI KARIERO V IT, IN KAKŠNI SO IZZIVI DANES? KAJ VAS ŽENE NAPREJ?

Svojo pot v IT sem začel pred 22 leti, ko se je ravno začel pojavljati internet. V tistih časih informacijska tehnologija dejansko še ni bila tako razširjena, kot je zdaj, in je bilo podjetjem z uporabo ustreznih informacijskih rešitev lažje doseči konkurenčno prednost.

Danes, ko je informacijska tehnologija na voljo vsem, pa je postala prej pogoj kot samoumevna konkurenčna prednost. Vse večjo pozornost namenjamo tveganjem, povezanimi z IT, vedno bolj ključno pa je tudi ocenjevanje poslovne vrednosti IT. Ali nam IT lahko zagotovi tudi konkurenčno prednost, pa je morda najbolj odvisno od tega, ali vodstvo družbe vidi IT kot strateško funkcijo in ali ji namenja ustrezno težo.

Informacijska tehnologija v rokah ljudi, ki razumejo njen pomen in ki jih vodijo prave vrednote, je danes lahko strateško orodje ne le za boljše poslovne rezultate, temveč tudi za boljši jutri vseh nas. Osebno vidim največji izziv v etični uporabi tehnologije, za kar je potrebna velika mera inovativnosti in kreativnosti. Pomembno je, da se ne navdušujemo le nad številnimi možnostmi, ki nam jih prinaša IT, temveč da smo pozorni in občutljivi tudi na to, kako se IT v praksi uporablja ter v kakšen namen.

KATERE IT-TRENDE STE KOT PODJETJE UVEDLI V ZADNJEM LETU ALI DVEH?

V zadnjih dveh letih smo se med drugim zelo aktivno posvečali podatkovnemu rudarjenju. Tako smo se že leta 2014 preizkusili na področju odkrivanja goljufij zdravstvenih zavarovanj, lani pa smo pripravili rešitev za t. i. mlinček oz. za pospeševanje prodaje. Letos sta zaživela nova portala za naše zavarovance: splošni MojAS in tudi namenski – pokojninski. Glede na organiziranost tima IT poskušamo v zadnjem času pokriti dva modela delovanja IT: model, ki zagotavlja zanesljivost, in tudi model, ki omogoča agilnost ter hitro prilagajanje poslovnemu okolju. Seveda se spogledujemo tudi z izzivi, ki jih prinaša API-ekonomija.

interview-edvard-simec

»Izziv, pred katerim torej smo, je,
kako v naše poslovanje vpeti
»primesi« digitalnega in ohraniti
osebni stik s stranko.«

KAKŠNA BO ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA JUTRI?

Ne glede na to, kakšna bo zavarovalnica jutri, bo še naprej skrbela za varnost svojih zavarovancev. Od prvih začetkov zavarovalne dejavnosti, ki segajo v leto 1700 pr. n. š. v čas zakonodaje kralja Hamurabija, lahko najdemo določila o delitvi nevarnosti zaradi roparskega napada na karavane, pa do današnjega dne, se je seveda način izvajanja dejavnosti bistveno spremenil, a poslanstvo je ostalo isto. Z vidika informacijske tehnologije bomo seveda sledili trendom in jih smiselno vključevali v poslovanje. Eden izmed naših ciljev je, da bi s pomočjo novih tehnologij, kot sta recimo podatkovno rudarjenje in uporaba BigData, še bolje spoznali potrebe zavarovancev, da bi okrepili in poenostavili komunikacijo z našimi strankami, pri čemer želimo v čim večji meri izkoristiti vse komunikacijske kanale, ki so danes na voljo.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.