Moč spremljanja bistvenih podatkov v zdravstvu

Moč spremljanja bistvenih podatkov v zdravstvu
14. 10. 2019 Adam Sabljakovic

UROŠ MALBAŠIĆ

Moč spremljanja
bistvenih podatkov v
zdravstvu

Trend kopičenja podatkov že nekaj časa močno narašča. Vse več jih zbiramo, hranimo, spremljamo in na koncu pospravimo v ustrezen predal. Kmalu pa je teh predalov ogromno in večine niti ne pogledamo več, kaj šele odpremo. Sčasoma pozabimo nanje; podatki namreč sami po sebi nimajo velike vrednosti, če jih ne znamo pravilno uporabiti. Prvi korak k temu pa je prikaz pravih podatkov na praktičen način.

Po meri izbrane, izključno relevantne podatke v SRC Infonetu spremljamo z Metabaseom. To je orodje za poslovno inteligenco, s katerim ustvarjamo nadzorne plošče s preglednim prikazom izbranih podatkov v poljubni grafični obliki. V podjetju z njim, med drugim, stalno spremljamo in – daleč najpomembnejše – izboljšujemo svojo podporno službo. Orodje lahko povežemo s številnimi podatkovnimi bazami, omogoča pa tudi uporabne integracije z drugimi rešitvami.

Tokrat se osredotočamo na rabo Metabasea v zdravstvu, čeprav je orodje uporabno v skoraj vseh industrijah. Njegova glavna prednost je, da lahko ustvarimo poljubne prikaze izbranih podatkov, ki se ves čas samodejno posodabljajo in so vedno dostopni z enim samim klikom. Tako lahko na enem mestu prikažemo različne podatke z vseh poslovnih področij. Za prvi primer vzemimo zdravstveno administracijo in ključne podatke v zvezi s pisanjem izvidov.

Vendar podatki sami po sebi dajo zgolj pregled stanja; dodano vrednost prinašata njihova interpretacija in pametna uporaba. Da pridemo do koristnih ugotovitev in ustrezno ukrepamo, pa moramo poznati ključne kazalnike uspešnosti (angl. key performance indicators, KPI).

V zgornjem primeru smo ugotovili, da uporabniki v povprečju tipkajo prepočasi. Ukrep za izboljšanje stanja je lahko recimo trening slepega tipkanja. Ker imamo vedno na voljo aktualne podatke, lahko zelo natančno spremljamo in merimo tudi učinek svojih ukrepov.

Naslednji primer so podatki, povezani s storitvami zdravstvene ustanove. Spodaj so prikazani povprečni dnevi ležanja bolnikov po enoti bivanja, starostna struktura bolnikov in statistika zaključenih bolnišničnih obravnav v zadnjih 4 mesecih.

S pomočjo takšnih podatkov lahko kasneje segmentiramo povprečne ležalne čase glede na diagnozo ali pa na SPP (skupina primerljivih primerov), kot kaže spodnja slika.

Podobno lahko prikazujemo tudi strokovne ali medicinske podatke. Spodaj so ključni podatki o številu in vrsti bolnišničnih okužb, njihov delež pa smo predstavili v obliki kroga. Lahko bi sicer izbrali tudi grafični prikaz v obliki stolpcev, tabele oziroma katerega koli od desetih načinov prikaza podatkov, ki jih orodje ponuja.

Če imamo aktualne podatke, katere bakterije povzročajo največ bolnišničnih okužb, lahko okužbe precej bolje preprečujemo in obvladujemo. Poleg tega lahko natančneje spremljamo učinkovitost svojih ukrepov v določenem časovnem obdobju.

Spodnji podatki prikazujejo število bolnikov in primerjavo med časom naročila bolnika, časom dejanskega prihoda naročenega bolnika in časom prihoda vseh bolnikov.

Iz grafa je razvidno, da zjutraj večina bolnikov pride v ambulanto pred časom pregleda – tako se njihov čas čakanja v čakalnici podaljša.

Na zgornjem grafu opazimo, da približno 30 % bolnikov pride v ustanovo od 20 do 10 minut pred naročenim terminom. Treba je tudi vedeti, da se časovno spremljanje začne šele, ko je bolnik sprejet v obravnavo, torej je prihod bolnika dejansko še zgodnejši.

Seveda ni nobena analitika popolna brez podrobnega prikaza finančnih podatkov. Spodaj so kot primer prikazani prihodki zdravstvene ustanove po zavarovalnicah in primerjava prihodkov po mesecih v zadnjih dveh letih.

Vse podatke – te ali katere koli druge poljubno izbrane – lahko združimo v skupno nadzorno ploščo, do katere dostopamo z enim klikom preko zaznamka na spletnem brskalniku. Seveda je lahko dostop tudi ustrezno zavarovan.

Seveda orodje ustvarja tudi poročila, ki vam jih lahko samodejno pošilja po elektronski pošti. Če se pri katerem od spremljanih podatkov pojavi večje odstopanje od dovoljenega, ste o tem takoj obveščeni po elektronski pošti.

Metabase je seveda le eno od številnih BI-orodij, ki podpira poslovne odločitve. Uvedli smo ga, ker je uporabno, pregledno in prilagodljivo. Vseeno pa je koristnost njegove uporabe, kot pri večini IT-orodij, večinoma odvisna od znanja tistega, ki ga uporablja. Metabase res pregledno prikazuje izbrane in vedno aktualne podatke. Ti so le klik stran in vedno na voljo. Ali jih bomo izkoristili in kako učinkovito, pa je v celoti odvisno od dobrega poznavanja našega področja dela.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.