Origami next v banki

Origami next v banki
24. 8. 2016 InfoSRC

Zoran Živković

Origami next v banki

Podjetje SRC sistemske integracije in NLB Banka Beograd uspešno sodelujeta že dolga leta, predvsem pri podpori poslovnih procesov banke z rešitvijo Origami, ki smo jo razvili v SRCu.

Podjetje SRC sistemske integracije in NLB Banka Beograd uspešno sodelujeta že dolga leta, predvsem pri podpori poslovnih procesov banke z rešitvijo Origami, ki smo jo razvili v SRCu. Banka je to rešitev prepoznala kot napredno orodje, ki pri vsakem postopku, od preprostih do tistih najbolj zapletenih, omogoča modeliranje in uporabo v skladu s potrebami banke.
V zadnjem letu dni se je sodelovanje pomembno nadgradilo z uvedbo rešitve “Origami NEXT”, ki je omogočila avtomatizacijo in optimizacijo niza postopkov na področju plasiranja bančnih storitev. Tako je banka na zadovoljstvo svojih strank ter ob primernem nadzoru tveganj precej pridobila na učinkovitosti.

Zakaj Origami Next?

UNIVERZALNA REŠITEV

 • Obsega celoten katalog storitev za zične osebe – prekoračitev limita, kreditne kartice, tekoči računi itd. Vse vrste kreditov – gotovinski, stanovanjski, hipotekarni, avtomobilski kredit, lizing itd.
 • Podprto upravljanje s storitvami za pravne osebe – bilance, boniteta, izračun bonitetne ocene, analiza tveganj, odločanje itd.
 • Sistem v perspektivi lahko podpre vse distribucijske kanale – ekspoziture, zunanje kanale prodaje (POS), avtomobilske trgovce, splet (prek mobilnih naprav), tablete – integrirane v enotno orodje.

AVTOMATIZACIJA POSTOPKA OBDELAVE

 • Omogočena je avtomatizacija ob vnosu podatkov (data capture): kreditni biro, APR, NBS, podatki o stranki in delodajalcu, prihodki itd.
 • Podpira kriterije Knock out in odločbo – centraliziran servis pravil kreditne politike.
 • Izdelava in tiskanje dokumentacije (print-out) – zahtevek, ponudba, načrt odplačila, OEU, odločba, pogodbe, menična izjava s pooblastilom itd.
 • Nadzor – zmanjšanje operativnega in reputacijskega tveganja v skladu s politiko banke, logični nadzori, načelo štirih oči itd.
 • Najava izplačila – centralni servis za pošiljanje podatkov v trezor.
 • Arhiviranje dokumentacije.

UPRAVLJANJE POSTOPKOV IN PRAVILA

 • Preprosta sprememba postavk postopka z uporabo naprednih orodij.
 • Preprosta sprememba pravil kreditne politike in algoritmov scoring.
 • Kontrola kreditnih tveganj – mehanizem, ki je ključ komercialnega uspeha: scorecards, poslovna in napredna pravila, črni seznami, seznami za sledenje itd.
 • Kreditni katalog – referenčne vrednosti, kampanje, pogoji, nadomestila itd.
 • Transparentnost – vzpostavitev jasnega in preglednega prehajanja dokumentacije po fazah obdelave in olajšano iskanje skozi e-arhiv.

DIGITALIZACIJA POSTOPKA OBDELAVE

 • Možna 100-odstotna digitalizacija postopka obdelave (v skladu z aktualnimi predpisi) z elektronskimi dokumenti (v okviru DMS-dela rešitve). Uporaba elektronskega podpisa (zagotovljen certi kat tretje strani) je podprta.

Kar mi kot aktivni udeleženci trga IT opažamo, je trend digitalizacije in avtomatizacije poslovnih procesov ter vse večje zanimanje za to področje pri vseh bankah. Skupaj s sodelavci iz banke smo pripravljeni premakniti meje uporabe programskih rešitev v različnih postopkih odločanja. S tem lahko prispevamo k boljšemu pozicioniranju banke na trgu, kjer vlada ostra konkurenca in lahko tudi majhen premik pomeni veliko prednost.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.