Primeri razširjene uporabe platforme za marketing automation

Primeri razširjene uporabe platforme za marketing automation
23. 2. 2018 Adam Sabljakovic

DENIS PAVLIHA

Primeri razširjene uporabe
platforme za marketing
automation

Platforme za avtomatizacijo marketinških
opravil (marketing automation) niso novost.
Že kar nekaj časa nam omogočajo, da prihranimo čas
pri opravilih, ki bi nam na področju marketinga po
nepotrebnem povzročala dodatno delo.

Z uporabo tovrstnih platform lahko avtomatiziramo dejavnosti, kot so na primer vzdrževanje stika s potencialnimi kupci, ki nakupa še niso zaključili, odgovarjanje na povpraševanja ali pošiljanje dodatne ponudbe obstoječim kupcem. Vse to lahko izvajamo v okviru avtomatskih kampanj (drip) in si tako prihranimo čas.

Če v enačbo platform za avtomatizacijo marketinških opravil vpletemo pojav odprtokodnih rešitev, lahko zgodbo še nekoliko razširimo. Z uporabo platforme, ki nam omogoča prost dostop do podatkov na nivoju podatkovne baze in ni zaprta (vendor lock-in) ali pa ponuja izmenjavo tako rekoč vseh podatkov prek programskih vmesnikov (API), imamo kar naenkrat več svobode.

Kako jo lahko izkoristimo in na kakšne načine lahko marketing automation še zlorabimo, da iz njega iztisnemo karseda največ tudi na drugih področjih, kjer je avtomatizacija procesov več kot dobrodošla?

SaaS onboarding

Če imamo programsko opremo, ki jo ponujamo kot storitev (Software as a Service – SaaS), se proces pridobivanja novih uporabnikov nikakor ne zaključi pri njihovi registraciji. Ravno takrat je namreč ključnega pomena, da začnemo ustrezno komunikacijo z njimi in na ta način dvigujemo vključenost uporabnikov v zgodbo našega produkta.

Če znamo v tej komunikaciji izkoristiti še podatek o tem, kaj uporabnik z našo aplikacijo v nekem trenutku počne, lahko na tak način dvignemo tudi stopnjo odziva uporabnika na naša sporočila, saj mu pošiljamo relevantne informacije v trenutku, ko jih potrebuje.

SassBoarding

To smo storili tudi pri razvoju doZdravnika.si, spletne aplikacije za naročanje pacientov na prost termin k zdravniku. Zaledni sistem (backend) aplikacije je zasnovan tako, da iz uporabnikovih akcij lahko določi, v kateri stopnji lijaka (funnel) se uporabnik trenutno nahaja. Če imamo npr. uporabnika, ki je ravnokar prvič uspešno oddal naročilo, bo sistem to zaznal.

Zaledni sistem bo nato poklical vmesnik REST API, ki je del platforme za avtomatizacijo marketinških opravil, in tega uporabnika označil s segmentom, ki ustreza izvedeni akciji.

Na podlagi oznake segmenta bo nato platforma za avtomatizacijo samodejno poslala uporabniku prilagojeno sporočilo, v katerem ga bo na personaliziran način vprašala, ali je imel z oddajo naročila kakršnekoli težave oz. bi želel posredovati povratne informacije.

Ker smo uporabniku poslali vsebino o izvedenem dogodku takoj po tem, ko se je zgodil, bodo tudi stopnje odziva na sporočilo ustrezno višje, kot če bi mu poslali generično obvestilo v nekem drugem trenutku.

Vpeljava segmentov pa nam omogoča tudi analizo dogajanja v aplikaciji: z uporabo orodja za podatkovne analize, ki ga priklopimo neposredno na podatkovno bazo, lahko v vsakem trenutku vidimo število aktivnih uporabnikov in strukturo po segmentih.

Če s porazdelitvijo po segmentih nismo zadovoljni, imamo tako na voljo podatke, na osnovi katerih se lahko odločamo za ukrepe.

Z uporabo avtomatskih e-mail sporočil pa lahko ves čas zbiramo povratne informacije, ki jih vračamo v razvoj z namenom konstantnih izboljšav uporabniške izkušnje.

Avtomatski generator ponudb za SaaS produkt

Hiter odziv na povpraševanja potencialnih strank je lahko ključnega pomena za prodajo. V marsikaterem podjetju pa je hitra odzivnost dostikrat problematična zaradi narave dela ali prezasedenosti ekipe. Če so ponudbe našega produkta ali storitve takšne, da jih lahko izdajamo po nekih vnaprej določenih pravilih, lahko proces odzivanja na povpraševanja digitaliziramo s pomočjo platforme za avtomatizacijo marketinških opravil.

SaaSprodukt

Če generiramo spletne obrazce za povpraševanje z uporabo platforme za avtomatizacijo marketinških opravil, lahko potencialno stranko, ki je izpolnila obrazec, dodamo v kampanjo (drip).

V okviru kampanje nato platforma njene podatke avtomatsko pošlje na namenski API-vmesnik. Ta vrine prejete podatke na HTML-predlogo ponudbe, iz nje zgenerira PDF in ga prek klica webhooka vrne platformi za avtomatizacijo marketinških opravil.

Platforma nato potencialni stranki pošlje e-mail sporočilo s pripeto PDF-ponudbo, vse to pa se zgodi povsem avtomatsko. V okviru platforme imamo tako nadzor nad poslanimi ponudbami, pristop pa nam lahko prihrani ogromno časa in hkrati poskrbi, da smo navzven visoko odzivni na povpraševanja.

Instant sistem za prijavo na dogodke

Platformo za avtomatizacijo marketinških opravil lahko uporabimo tudi za prijavo na dogodke, saj nam omogoča avtomatsko pošiljanje follow-up sporočil udeležencem. Obenem lahko prijavo še nekoliko poenostavimo z uporabo lastnega servisa za generiranje prijavne QR-kode, ki nadomesti vstopnico.

PrijavoNaDogodek

Če imamo seznam prijavljenih v obliki tabele, ga enostavno uvozimo v platformo za avtomatizacijo marketinških opravil. Nato pripravimo predlogo e-mail sporočila, v katero vstavimo sliko: gre za HTML-element z virom slike, ki kaže na naš namenski API-vmesnik za generiranje QR-kode.

Slednjemu pošljemo prek URL-parametrov dovolj podatkov o prijavljenem, da lahko zgenerira unikatno QR-kodo in jo shrani nazaj v platformo za avtomatizacijo marketinških opravil. QR-koda pa se nato samodejno pokaže v poslanem e-mail sporočilu in je unikatna za vsakega prejemnika, kar se izvede povsem avtomatsko.

Ko se udeleženec nato želi registrirati na dogodku, na svojem telefonu preprosto odpre e-mail sporočilo in pokaže QR-kodo. To lahko preberemo z uporabo kamere, do katere dostopa naša spletna aplikacija za registracijo. Aplikacija je prek vmesnika REST API neposredno povezana v platformo za avtomatizacijo marketinških opravil, kjer preveri veljavnost podatkov v QR-kodi.

Če gre za prijavljenega udeleženca, izpiše prijazno sporočilo z dobrodošlico, osebo pa še dodatno označi v platformi kot registrirano. Na ta način lahko pošljemo avtomatsko e-mail sporočilo s programom dogodka v trenutku, ko se dogodek začne, po samem dogodku pa lahko prav tako avtomatsko pošljemo vprašalnik, s pomočjo katerega zberemo povratne informacije, ki nam bodo v pomoč pri organizaciji naslednjega dogodka.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.