Tehnologija potrebuje vodenje

Tehnologija potrebuje vodenje
23. 2. 2018 Adam Sabljakovic

MARKO ŠMID

Tehnologija
potrebuje vodenje

Poznate podjetje, veliko, srednje ali majhno, ki ne uporablja tehnologije? Mogoče boste celo našli katero. Pa verjamete, da tehnologije ne uporablja niti konkurenca tega podjetja? In na koga bi stavili, da bo dolgoročno bolj uspešen?

Danes živimo v času, ko so tudi tradicionalno ne-tehnična podjetja že začela na široko uporabljati tehnologijo, da bi privabila nove kupce in naredila obstoječe stranke bolj zadovoljne. Leta 2013 je na otvoritvi Gartner simpozija Peter Sondergaard, njihov izvršni podpredsednik in globalni vodja raziskav, izrekel znamenito poved: “Vsako podjetje je tehnološko podjetje.« Čeprav nas je takrat že večina uporabljala računalnike in drugo tehnologijo pri svojem vsakdanjem delu, se je le malokdo zavedal pomembnosti in razsežnosti te trditve. Če je bilo takrat še dovoljeno razmišljati, da si na pravi poti, če si tehnologijo vsaj imel, je pred letom ali dvema postalo jasno, da bo treba narediti korak več. To je bilo gonilo t. i. digitalne preobrazbe podjetij, ki jo je omogočila nova inovativna tehnologija. Žal je večina podjetij bila in je pri tem relativno neuspešna. Običajno zato, ker se ne upajo preoblikovati do te mere, kot jo inovacije poslovnih modelov na osnovi nove tehnologije omogočajo. Primer, kaj pomeni, razumeti in upati se, je npr. skupina Jaguar Land Rover, ki je redefinirala svojo vizijo proizvajalca avtomobilov v tehnološko podjetje prihodnosti oz. kot so nadgradili Sondergaardov stavek v izjavi: “Trdno smo na poti od analognega do digitalnega, od zobnikov do kode. Smo tehnološko podjetje, ki proizvaja avtomobile.”

Avtomobilskega proizvajalca sem omenil namerno, ker je to nazoren primer, da nobena industrija ne bo jutri takšna, kot je bila včeraj. Digitalizacija je zabrisala mejo med tehnološkimi in ne-tehnološkimi podjetji. Danes vsi potrebujejo tehnologijo, da ostanejo relevantni. Nekatera podjetja jo potrebujejo samo interno, da avtomatizirajo in optimizirajo poslovne procese, druga, da s pomočjo tehnologije izboljšajo svoje izdelke ter pridejo do boljšega razumevanja svojih strank, mnoga pa jo bodo uporabila za spremembo poslovnih modelov in lansiranje novih tehnološko pogojenih izdelkov

In če verjamemo, da je tehnologija, oz. njeno poznavanje in razumevanje, vedno bolj pomembna, se pojavi vprašanje, kdo je tista oseba v podjetju, ki bo prevzela odgovornost, da bo podjetje znalo izkoristiti prednosti, ki jih vsa ta nova

tehnologija prinaša, ter s tem zagotoviti konkurenčnost in obstoj podjetja. Še posebej je ta problem pereč v podjetjih, ki so danes slabo pripravljena na izzive, ki jih prinaša tehnološka disrupcija. Praksa kaže, da ne CEO ne CIO nista pravi osebi, ne glede na to, da že nekaj časa velja mantra, da je razumevanje tehnologije temeljno znanje, pričakovano od vsakega poslovnega vodje. Ne eden ne drugi običajno nimata dovolj znanja niti časa, da bi prevzela skrb za celovito tehnološko strategijo podjetja in to, kako se s to strategijo povezuje ter podpira poslovne zahteve in cilje podjetja. Za to nalogo imajo danes mnoga uspešna podjetja CTO-ja (ang. Chief Technology Officer), osebo, ki je odgovorna za upravljanje tehnoloških potreb podjetja, raziskav in razvoja ter povezovanja tehnologije s poslovnimi cilji podjetja.

Vloga CTO-ja v podjetju je danes ena od najbolj zahtevnih v organizaciji. Pospešene tehnološke spremembe, kot ena od štirih svetovnih sil, so ustvarile svet, kjer so konstanta samo spremembe. In to vsak dan hitrejše. Iz tega naslova je razumevanje tehnologije kritičnega pomena. Čeprav jo po definiciji to naloga vseh, pa mora v praksi še vedno biti v podjetju oseba, ki je odgovorna, da v pravem času zazna nove, potencialno disruptivne tehnologije, da razume nevarnosti in priložnosti, ki jih predstavljajo za podjetje, ter zna pripraviti in izvajati akcije kot odziv na novo realnost

Konec koncev se verjetno vsi strinjamo s trditvijo, da danes lahko vsako podjetje izboljšamo s pravo tehnologijo. In imeti pravega CTO, pomeni, da imamo osebo, ki je za tako izboljšavo odgovorna, posledično pa to pomeni, da bo CTO-jev uspeh neposredno viden v boljšem poslovnem rezultatu. Pri tem je vloga CTOja dvojna: da vzpostavi tehnološke temelje, ki bodo omogočili poslovno transformacijo podjetja, in da identificira tehnološke inovacije, ki bodo vplivale na podjetje ter bi jih ne-tehnični poslovni timi spregledali.

Danes vsi trdijo, da prava tehnologija predstavlja konkurenčno prednost, pozabljajo pa, da je to v večini primerov res samo v primeru, da je pravilno aplicirana. In za to ima običajno največ zaslug samo ena oseba oz. njen tim. Ga že imate?

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.