VRSTOMAT na sejmu ConhIT v Berlinu

VRSTOMAT na sejmu ConhIT v Berlinu
22. 6. 2017 Adam Sabljakovic

MIHA KAUFMAN

VRSTOMAT na sejmu
ConhIT v Berlinu

Kako v 20 sekundah izvedemo celoten sprejem pacienta

VRSTOMAT – REŠITEV, KI NAVDUŠUJE PACIENTE

Nezadovoljstvo in slaba volja se v bolnišnicah večinoma pojavita na podobnih točkah. Pacienti se morajo običajno pred pregledom prijaviti na sprejemnem pultu, kjer se zabeleži njihov prihod in pripravi digitalni zapis obiska. Po uspešni registraciji pa imajo pacienti vedno ista vprašanja, npr. kje je ambulanta, kjer se bo zgodil njihov pregled, kdaj bodo na vrsti, koliko pacientov je še pred njimi, skratka nimajo dovolj informacij, kar razumljivo povzroča slabo voljo.

Podobne težave se pojavljajo tudi iz drugega zornega kota: medicinske sestre v ambulantah pogosto niso seznanjene, da je pacient že prispel v bolnišnico in koliko naročenih pacientov že čaka v čakalnici.

»VRSTOMAT PRAVOČASNO POSREDUJE VSE POTREBNE INFORMACIJE VSEM VPLETENIM.«

Vrstomat omogoča celoten postopek samoregistracije pacienta v zdravstvenih ustanovah. Pacient, ki je naročen na pregled in ima urejene podatke, se lahko ob prihodu v bolnišnico z vstavitvijo kartice zdravstvenega zavarovanja v Vrstomat samodejno registrira. Če so vsi zahtevani pogoji izpolnjeni, Vrstomat natisne listek s podatki: registracija uspešna, zaporedna številka pacienta, inicialki pacienta, naziv ambulante, kjer se bo izvedel pregled, predvideni termin pregleda in zdravnik. Če dokumentacija oz. pogoji za avtomatski sprejem niso popolni, Vrstomat pacienta preusmeri na sprejemni pult, kjer je sprejet po ustaljenih postopkih.

 

»Konec aprila 2017 smo se udeležili sejma ConhIT (Connecting healthcare and IT) v Berlinu. V sodelovanju z nemškim partnerjem Clinicall smo predstavili celovito rešitev Vrstomat ter preverili, kakšni so trendi in novosti v zdravstveni informatiki v zahodnih/nemško govorečih državah.«

MIHA KAUFMAN

AVTOMATIZEM IN HITROST

V približno 20 sekundah se v sistemu Vrstomat izvede preverjanje pogojev, zapis v bolnišnični informacijski sistem, prikaz pacienta z zaporedno številko in inicialkami na televizijskih ekranih, kjer se kažejo čakalne vrste za posamezne ambulante, poleg tega pa se tudi odpre nova digitalna obravnava za pacienta v ambulanti.

Poleg tega, da se z Vrstomatom ponavljajoči se postopki izvedejo samodejno in se tako pacientu skrajša čakanje pred sprejemnim pultom, pacient tudi na televizijskih ekranih v čakalnicah nemudoma vidi, kakšen je vrstni red čakajočih. Hkrati je medicinsko osebje v ambulantah takoj obveščeno o prihodu pacienta, v informacijskem sistemu ustanove pa je takoj na voljo nova samodejno kreirana obravnava za pacienta.

Medicinsko osebje nato z enim klikom pacienta obvesti, da je na vrsti za pregled, kar se zvočno in z obvestilom prikaže na televizijskem ekranu, kjer se kažejo čakalne vrste za ambulante.

Največje prednosti Vrstomata: ukinitev čakalnih vrst pred sprejemnim pultom; ponavljajoči se postopki v informacijskem sistemu se izvedejo samodejno, s čimer se razbremeni administrativno in zdravstveno osebje; vsi, ki so vpleteni v proces sprejema, so samodejno obveščeni o prihodu pacienta v bolnišnico.

»Zanimivo je, da so vsi obiskovalci sejma, ki smo jim predstavili Vrstomat, ne glede na državo, iz katere prihajajo, pokazali izredno navdušenje ter potrdili, da takih rešitev pri njih še ni oz. niso tako globoko povezane z zalednimi sistemi. Sistemi, kjer pacienti v čakalnicah dobijo listke z zaporedno številko, seveda obstajajo, vendar se v informacijskih sistemih zdravstvenih ustanov njihov prihod ne beleži«

MIHA KAUFMAN

TRENDI V ZDRAVSTVENI INFORMATIKI

Na sejmu ConhIT smo zaznali, da so teme in področja v nadaljevanju trenutno najbolj zanimivi za razvoj zdravstvenih ustanov v prihodnosti.

CROSSPLATFORM – ARHIV

Kako v zdravstvenem procesu zajeti in shraniti vse pridobljene podatke v različnih oblikah, kot so slike in dokumenti? In jih dati na razpolago vsem ustanovam v državi, da bi bili pacientovi zdravstveni podatki vedno na voljo vsem pooblaščenim osebam, pri čemer se seveda ne sme pozabiti na varnost in sledljivost podatkov?

VARNOST PODATKOV

Veliko podjetji na sejmu ConhIT je predstavljalo, kako se zaščitimo proti hekerskim napadom in kakšne so posledice, če temu ne posvečamo zadostne pozornosti. Aktualnost te tematike se je na primer sredi maja pokazala pri angleških zdravstvenih ustanovah po napadu RANSOM in tudi po napadu »Wanna cry«, za katerega se obsežnost na svetovni ravni še ni dokončno pokazala.

»Veliko konkurenčno prednost za Slovenijo in SRC Infonet s svojimi produkti vidim v naslednjih točkah. Slovenija je majhna, torej lahko bolj enostavno sprejme in realizira spremembe. V SRC Infonetu imamo tako možnost, da lahko razvijamo rešitve, ki so prilagojene točno za posamezno stranko oz. ustanovo. V pogovorih s strankami je namreč velikokrat zaznati težave v tem, da globalne korporacije niso pripravljene niti ne morejo prilagajati malenkosti v programih. Ravno te majhne prilagoditve pa velikokrat za ustanovo pomenijo precejšnjo pridobitev pri uspešnosti delovanja ali prihranku časa.«

MIHA KAUFMAN

EZDRAVJE

Vedno več informacij oz. dokumentov se izdaja v digitalni obliki, kot npr. eRecept ali eNapotnica. V Sloveniji smo, kar zadeva digitalizacijo zdravstvene dokumentacije, zelo napredni, saj eRecept in eNapotnica še nista postala standard v Evropi. Uvedba takih državnih zalednih sistemov je za majhne države bistveno bolj preprosta kot za velike. Več kot je sogovornikov in različnih sistemov na trgu, težja je uvedba novega standarda. Tudi na tem področju je mogoče zaznati pritisk državljanov, saj ima že skoraj vsak svoj elektronski naslov, pa tudi število izdanih digitalnih certifikatov za dostop do raznih portalov se neprestano povečuje. Pacienti oz. državljani ne želijo več čakati na odpustna pisma, zdravniške diagnoze in ostalo zdravstveno dokumentacijo, temveč vedno bolj zahtevajo hiter, preprost in varen dostop do dokumentov.

»Na sejmu zdravstvene informatike ConhIT 2017 v Berlinu je bil nakazan trend usmerjanja rešitev k mobilnim aplikacijam, vedno večjega posvečanja varnosti zdravstvenih podatkov in izmenljivost zdravstvenih podatkov med različnimi ustanovami oziroma programskimi rešitvami. Če videno primerjam z rešitvami podjetja SRC Infonet d.o.o., ugotavljam, da so rešitve podjetja SRC Infonet d.o.o. konkurenčne rešitvam veliko večjih podjetij iz držav zahodne Evrope in ZDA in da smo se pri snovanju novih rešitev obrnili v pravilno smer.«

TOMO HAFNER

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.