Dan junakov 2016

Področje IT je umeščeno neposredno pod upravo, tako da aktivno soustvarja strategije.

Dan junakov 2016
1. 6. 2016 InfoSRC
1

Dan junakov 2016

V SRC spodbujamo zaposlene k razvoju idej in preizkušanju novih tehnologij. Temu je namenjen tudi vsakoletni dogodek Dan junakov. Letos smo ga izvedli nekoliko drugače,
bolj osredotočeno na proces razvoja kot na same ideje.
Pri tem smo sodelovali s Hekovnikom,
ki podjetjem pomaga pri razvoju idej.

potek dogodkA

Na Dnevu junakov je sodelovalo 48 zaposlenih. Namen je bil razvoj platforme za izmenjavo podatkov v zdravstvu, za razvoj pa smo predvideli osem razvojnih timov. Zelo kmalu smo ta izhodišča postavili na glavo, spontano so se oblikovali novi timi, ki so začeli z razvojem drugih, svojih idej. Na predavanjih in delavnicah na Hekovniku smo se osredotočili na prvega tipičnega uporabnika naših novih rešitev, jasno smo opredelili njegovo ključno težavo, ki jo rešujemo, in tiste funkcionalnosti, ki mu še zagotavljajo vrednost. Pridobili smo prve odzive morebitnih uporabnikov in pripravili prototipe uporabniške izkušnje. Vseskozi je potekalo pridobivanje povratnih informacij uporabnikov, tudi med samim razvojem; pri tem so nam pomagali tudi strokovnjaki z zadevnih področij. Na koncu pa veliki finale – predstavitev idej in izdelkov vsem sodelavcem, povzetek vtisov o dogodku in druženje ob Ljubljanici do večera.

rezultAti in vtiSi

Drugačen pristop k delu, avtonomija razvojnih timov in vključenost zaposlenih z različnimi vlogami v razvoj od samega začetka so sprostili ustvarjalne potenciale ter poglobili sodelovanje znotraj timov in med njimi. Spoznavanje sodelavcev, deljenje izkušenj in usvajanje novih znanj, pa tudi učenje na napakah ter nadgrajevanje idej drugih so prinesli nov zagon in energijo za agilen ter hiter razvoj. Spoznali smo, koliko več in bolje lahko naredimo v enem tednu, če smo osredotočeni zgolj na eno idejo, se z njo v večji meri poistovetimo ter že zelo zgodaj v proces razvoja vključimo tudi uporabnike. Zelo pomembno, jasno smo prepoznali potenciale in tveganja sprememb naših siceršnjih poslovnih procesov ter, še pomembneje, se pri tem tudi zelo dobro imeli!

1

src-infonet-dan-junakov-2016-revija-83-slika-1
src-infonet-dan-junakov-2016-revija-83-slika-2

src-infonet-dan-junakov-2016-revija-83-slika-3

src-infonet-dan-junakov-2016-revija-83-slika-4

src-infonet-dan-junakov-2016-revija-83-slika-5
Dan junakov 2016

src-infonet-dan-junakov-2016-revija-83-slika-6

src-infonet-dan-junakov-2016-revija-83-slika-7

src-infonet-dan-junakov-2016-revija-83-slika-8

kriStjAn pečAnAc, hekovnik

Svet se je spremenil. Svet se spreminja. Vsak dan hitreje. Uporabnik postaja center pozornosti, naloga tehnologije pa je, da postane skrita, neopazna, uporabniku intuitivna in pametna. Podatki so le korak do nove inteligence, ki je cilj te igre.

Odkrivanje novega je pot izkustva tako za uporabnika kot za razvojnika. Iskanje bistva je tako pri razvoju podobno iskanju bistva umetnika, je pot odrekanja, ki nas pripelje do fokusa.

Veselim se že ponovnega srečanja in vpogledov v prve trende eksperimentov, ki smo jih skupaj začeli na našem srečanju.

mihA žerko, predSednik uprAve Src

Letošnji Dan junakov je v svoji šesti iteraciji končno dosegel to, kar je bil njegov prvotni namen. Za nekaj dni odmisliti vsakdan in se popolnoma posvetiti in predati novi ideji ter njenemu uresničevanju.

Produktivno druženje s sodelavci iz različnih oddelkov, izmenjevati mnenja, iskati rešitve in kopičiti dobro voljo. Na koncu imamo sedem konceptov za inkubator, ki jih bomo stestirali. Še bolj pomembno pa je, da smo dokazali, da ne glede na to, da delamo v podjetju, ki bo drugo leto dopolnilo 30 let, v njem še vedno znamo prebuditi startup mentaliteto. Hvala vsem sodelujočim in še bolj nesodelujočim, ki so skrbeli za to, da so naše stranke odsotnost naših kolegov čim manj čutile. Naslednjič bo še bolje!

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.