Lepo je, če delaš, kar te veseli

Lepo je, če delaš, kar te veseli
21. 2. 2017 InfoSRC

Lepo je, če delaš, kar te veseli

Vasja Rebec

Začelo se je v zgodnjih 90. letih z iskreno željo treh matematikov, da podprejo (zdravstveno) administrativne izzive, s katerimi se je soočala SB Jesenice. Snežna kepa je bila sprožena in sledile so nove in nove stranke, prijatelji ter sotrpini v takrat (z vidika informatike) precej prvinskem zdravstvenem sistemu.
S projektom na Osnovnem zdravstvu Gorenjske se je rodil prvi produkt za primarno zdravstvo ISOZ, ki je bil namenjen zdravniškemu delu. Velik pospešek množičnosti uporabe rešitev SRC Infoneta so dali tudi nacionalni informacijski projekti. Prvi med njimi je bil sistem kartice zdravstvenega zavarovanja, ki je zahteval, da ustrezne rešitve uporablja več kot 5000 zdravstvenih delavcev in sodelavcev po vsej državi.
Za SRC Infonet so bila to leta, ko je na neki način vseskozi »naravno« rasel, kot so rasle potrebe, želje in zmožnosti informatiziranja zdravstvenih procesov. V poznih 90. letih je tako prišlo do dveh velikih prelomnic oz. premikov. Prvi je bil vsekakor prehod na okolje Windows, ki je bil razvojna nuja, drugi, morda še bolj pomemben, pa je bil premik fokusa z administrativnih na zdravstvene procese.

Na valovih želje, da bi zdravnikom in ostalim zdravstvenim delavcem pohitrili ali kako drugače s pomočjo informatike izboljšali dnevno rutino ter izzive, je podjetje razvilo informacijsko podporo za nešteto funkcionalnosti in postalo nesporni lider v slovenskih zdravstveno-informacijskih rešitvah.

src-vasja-rebec

Samo podjetja, ki so z informatizacijo zdravstvenih procesov zrasla, zares vedo, da je HIS (Health Information system) v resnici kombinacija rešitve, storitve in partnerstva ter nikoli končana zgodba. Kot ponudnik HIS-a v katerikoli državi se ne moreš izogniti poznavanju obračunskih modelov, sledenju zakonodaje in regulative, vpetosti v nacionalne ter tudi mednarodne rešitve. Domenski »know-how«, ki ga tako podjetje razvije, je edinstven in v nekem trenutku prestopi v območje nacionalnega interesa, čeprav se tega marsikdo ne zaveda.

Danes je SRC Infonet v slovenski zdravstveni sistem vpet vsaj na treh nivojih. Na nacionalnem, kjer smo nosilci projektov e-recept in e-komunikacije ter tako ali drugače vključeni v večino projektov e-zdravja. Na izvajalskem nivoju partnersko sodelujemo z več kot 80 % bolnišnic in s približno 50 % izvajalcev primarnega zdravstva. V zadnjem obdobju pa razvijamo tudi rešitve za paciente, kot je Vrstomat ipd., na katere smo še posebej ponosni.
Odprtost do novih znanj in partnerska kultura, ki je v SRC Infonetu vseskozi prisotna, sta botrovali dejstvu, da ima danes SRC Infonet integracije s podsistemi velikih mednarodnih korporacij, kot so AGFA, FUJU, Olympus, Schiller, Philips, ter da dejansko opravlja tudi vlogo nacionalnega integratorja.
Znanje in priložnosti pa seveda niso omejeni le na slovenski prostor, tudi preko naših meja postaja SRC Infonet čedalje bolj prepoznaven. Partnerstvo z nemškim podjetjem Clinicall in aktivna prisotnost na mednarodnih zdravstveno-informacijskih dogodkih (ConhIT, Medica, HIMSS, IHE Connectathon …) sta nam prinesla nove stranke, izkušnje, znanje in zavedanje, da lahko tudi preko meja uveljavimo svoje znanje, izkušnje in rešitve, ki so mnogokrat veliko boljše od uveljavljenih svetovnih igralcev.
SRC Infonet je danes bistveno drugačno podjetje, kot je bilo nekaj desetletij nazaj. Glavni značilnosti podjetja pa ostajata isti. To sta znanje in tista prvinska, iskrena želja, da zdravstvene in spremljajoče procese s pomočjo informatizacije naredimo hitre, racionalne ter prijazne, za paciente in zdravstvene delavce. Tako doma kot tudi zunaj slovenskih meja.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.