Partner najboljšim – že 30 let

Partner najboljšim – že 30 let
21. 2. 2017 InfoSRC

Partner najboljšim
– že 30 let

Gorazd Zanoškar

SRC je od samega začetka gradil strategijo na ponudbi storitev in opreme, ki so zagotavljale naročnikom najsodobnejše rešitve ter učinkovito podporo poslovnim procesom. Pri tem smo se vseskozi povezovali s ponudniki IT-tehnologije, ki so bili v danem času vodilni v panogi in v svetu. Prioriteto smo dajali predvsem proizvajalcem, ki so nam omogočali razvijati partnerski odnos, v katerega je SRC vedno vložil veliko energije in sredstev. Tako smo v septembru 1989 postali partner z Lotus Development Corporatin in s podjetjem Novell, ki je bilo v tistem času vodilno pri vzposta vitvi omrežij ethernet. V letu 1990 smo postali partner proizvajalca računalniške opreme COMPAQ. Z vsemi naštetimi podjetji in IBM-om, ki je bil vseskozi naš partner, smo vedno razvijali partnerski odnos, saj smo želeli pridobiti predvsem ustrezno znanje, ki nam je omogočilo ponuditi kupcem najsodobnejšo tehnologijo in kakovostno ponudbo storitev. Vzporedno s temi aktivnostmi smo pridobljeno znanje prenašali na kupce v okviru izobraževalne dejavnosti in rezultat tega je bila ustanovitev izobraževalnega centra Novell v letu 1992, kasneje pa tudi Microsoftovega izobraževalnega centra.

Vsa navedena podjetja, s katerimi smo prebijali led na slovenskem IT-trgu, so kmalu prešla v lastništvo drugih proizvajalcev. Lotus je kupil IBM, Digital je prešel pod okrilje COMPAQ-a in kasneje Hewlett Packarda, Novell pa je sčasoma izgubil svojo tehnološko prednost in smo ga nadomestili z drugimi tehnologijami. Da bi zadržali kontinuiteto znanja in podporo kupcem, smo se morali povezati z novimi podjetji in nadaljevati s strategijo dobrih partnerskih odnosov.

V kasnejšem obdobju smo se povezali z nekaterimi ključnimi podjetji, s katerimi sodelujemo še danes. Leta 1992 smo podpisali partnersko pogodbo s CISCO Systems, danes pa smo eden najpomembnejših njihovih partnerjev GOLD v Sloveniji. V letu 2001 smo postali partner Microsoft Gold, sam status pa smo za posamezna področja ohranili do današnjih dni. Od leta 2014 smo tudi partner HP Platinum/gold za tehnologije enterprise.

src-gorazd-zanoskar

Vse to kaže na dinamiko sprememb v IT-industriji, predvsem v obliki prevzemov in združitev posameznih podjetij. Ta trend postaja dandanes praktično stalnica in smo ga morali kot dejstvo sprejeti tudi v SRC-u. Prepričani smo, da nam je uspelo obdržati dobre odnose z večino največjih IT-podjetij v svetu in posredno zagotoviti dostop do znanja
ter izdelkov našim kupcem.
Danes smo tako, poleg že navedenih podjetij, partner številnim drugim, prav tako pomembnim podjetjem, kot so Oracle, Lenovo, VmWare, SAP, Whatsup Gold, ZOOM in še nekaterim, katerih tehnologije in storitve ponujamo kupcem.
Z vsemi temi partnerji skrbimo, da je pretok znanja v smeri SRC-a čim večji, posledično pa to znanje, obogateno z lastnim znanjem in izkušnjami, prenašamo na kupce.

Opažamo pa, da vsa ta tuja podjetja v zadnjem času postajajo vse bolj naša neposredna konkurenca pri nudenju storitev na slovenskem trgu. To je predvsem rezultat usmeritve v poslovni model nudenja oblačnih storitev in delno tudi »regionalizacije«, ki vključuje naš trg v širše regijske strukture, kar lahko pomeni tudi lažji dostop na tuje trge.
Ne glede na vse te spremembe smo prepričani, da nam uspeva zagotavljati pričakovano raven storitev do kupcev, kar je bil tudi ključni razlog za uspešno delo v zadnjih 30 letih.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.