Preživeli smo, ker smo bili vedno korektni do strank

Preživeli smo, ker smo bili vedno korektni do strank
22. 2. 2017 InfoSRC

Preživeli smo, ker smo bili
vedno korektni do strank

Ivan Žerko

kaj vas je navdihovaLo pred 30 Leti, da ste ustanoviLi podjetje srC?
Za ustanovitev podjetja SRC je bilo več razlogov. Osnovni je bila vsekakor želja, da se naredi podjetje, ki bo delovalo na področju informacijskih tehnologij. Čeprav je bila takrat informatika še v povojih, je bilo jasno, da prihajajoča informacijska družba nudi veliko izzivov in priložnosti za nova podjetja. SRC je bil ustanovljen znotraj sistema SOZD Kemija za potrebe njegovih članic. Kmalu je postalo jasno, da SOZD kot politična tvorba ne more preživeti, in članice so se odločile, da SRC prodajo. Najprej so ga ponudili vodstvu SRC-a, ponudili so nam odplačilo na obroke in po uspešni sklenitvi posla se je SRC Kemija preimenoval v SRC ter stopil na pot privatne družbe.

kako vidite pretekLih 30 Let razvoja?
Preteklih 30 let je bilo dinamičnih, zahtevnih, predvsem pa uspešnih.

kateri dogodki so se vam še posebej vtisniLi v spomin?
V teh letih se je nabralo ogromno dogodkov – tako lepih kakor tudi slabih. V spominu ostajajo predvsem lepi, kot so množica uspešno zaključenih projektov, zadovoljstvo strank, razvoj posameznikov in timov.

src-ivan-zerko

Ali bi z današnjimi izkušnjami naredili kaj drugače?
To, da smo preživeli teh 30 let, nam potrjuje, da smo delali prav. Seveda pa, če bi na začetku imeli znanje in izkušnje, kot jih imamo zdaj, bi bil naš razvoj še hitrejši.

Imate morda recept za relativno dolg obstoj na izjemno dinamičnem IKT-trgu? (Še posebej glede na podatek, da 96 % podjetij propade v prvih 10 letih obstoja.)
Ne vem, ali obstaja dober recept za uspešno vodenje podjetja. Mi smo svojo strategijo stalno prilagajali potrebam trga in stanju razvoja informatike. Za dolg obstoj in delovanja podjetja pa je zagotovo pogoj zadovoljstvo zaposlenih, saj le usposobljeni ter zadovoljni sodelavci razvijejo in strankam dobavijo kakovostne rešitve. Zadovoljstvo strank pa je jamstvo za dolgi obstoj podjetja.

Če danes pogledate nazaj in bi morali izbrati eno samo stvar, kaj je po vašem mnenju tisto, zaradi česar je bilo vredno ustanoviti podjetje SRC in vztrajati?
To so vsekakor zaposleni in zadovoljne stranke.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.