SRC Oracle storitve

Področje IT je umeščeno neposredno pod upravo, tako da aktivno soustvarja strategije.

SRC Oracle storitve
2. 6. 2016 InfoSRC
Članek

SRC Oracle storitve

Podjetje SRC je dolgoletni zlati partner Oracle, ki v številne organizacije uspešno uvaja tehnologijo Oracle. Naše storitve obsegajo upravljanje infrastrukture Oracle, ekspertne storitve prehoda v oblak, tehnično podporo in tehnično svetovanje. Naša ekipa izkušenih, strokovnih in s strani Oracla certi carnih OCP-inženirjev razume potrebe vaše organizacije ter vam lahko pomaga pri uresničevanju vaših izvedbenih, migracijskih ali konsolidacijskih ciljev. Izkušnje in znanje smo pridobivali na projektih z velikimi strankami v panogah trgovine, bančništva, proizvodnje in javne uprave.
Številne specializacije Oracle, reference, kompleksne postavitve in zadovoljne stranke so dokaz, da je SRC zanesljiv ter zaupanja vreden poslovni partner, ko gre za izvedbene naloge, temelječe na tehnologiji Oracle.
Seznam naših partnerskih specializacij za Oracle potrjuje, da SRC veliko vlaga v nenehno izobraževanje in ustvarjanje kompetenc, ki jih potrebuje za delo pri naročnikih:

Specializacija Oracle Database 11g

oracle-gold-partner-1-revija-83-stevilka

Specializacija Oracle Database 12c

oracle-gold-partner-2-revija-83-stevilka

Specializacija Oracle Enterprise Manager 12c

oracle-gold-partner-3-revija-83-stevilka

Specializacija Java Platform – Enterprise Edition 6

oracle-gold-partner-4-revija-83-stevilka

Specializacija Java Platform – Standard Edition 5/6

oracle-gold-partner-5-revija-83-stevilka
Članek

SRC je zlati partner Oracle, ki pri svojem delu uporablja pridobljena izvedbena znanja za ekspertne storitve s področja tehnologije Oracle.

01
UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE ORACLE

Upravljanje infrastrukture Oracle (baza, aplikacijski strežniki, Identity Management, nadzor in upravljanje s SCOM/Nagios/OEM, OVM virtualna infrastruktura) in operacijskih sistemov (Oracle Enterprise Linux, Red Hat Linux, Windows). Upravljanje storitev za infrastrukturo Oracle obsega bazne storitve, storitve na aplikacijskih strežnikih, LDAP Oracle Internet Directory, manjše in večje nadgradnje izdelkov Oracle, virtualizacije (P2V), načrtovanje okrevalnih načrtov, krajše RTO-ji z izboljšanim varnostnim kopiranjem in obnovo baz, konsolidacijo baz, uglaševanje odzivnih časov, poročanje (na zahtevo in mesečno), odpravo napak, pregled dnevnikov, preverjanje zdravja sistema, proaktivni nadzor in upravljanje, preverjanje skladnosti s SLA, vpeljavo Oracle ASM, nameščanje popravkov, pregled sistemske arhitekture in integracije OEM ter SCOM, upravljanje s kon guracijami na Oracle Linuxu ter optimizacijo licenčnih stroškov.

02
EKSPERTNE STORITVE

Ekspertne storitve prehoda v oblak: izračuni ROI, priprava sistemske arhitekture in integracije, pomoč pri pripravi strategije prehoda baze ter Middlewara v oblak (zasebni, javni, hibridni), svetovanje pri uporabi IaaS (Infrastructure as a Service), načrtovanje kapacitet in “umetnost možnega” s pragmatično analizo razpoložljivih virov.

03
STORITVE TEHNIČNE PODPORE

Storitve tehnične podpore SRC zagotavljajo razpoložljivost, odzivne čase in varnost na naročnikovem sistemu za različne Oraclove izdelke (Oracle Database, Middleware, Identity Management, Monitoring, OVM 3.x and Oracle Enterprise Linux 6.x). Storitve tehnične podpore prilagajamo potrebam naročnika. SRC uspešno sodeluje s tehnično podporo Oracle že dve desetletji in strokovno obvladuje številne RAC-gruče, replikacije Data Guard na glavnih in rezervnih lokacijah. Z našo pomočjo organizacije lahko hitreje kreirajo zahtevke na tehnični podpori Oracle in z eskalacijo dosegajo hitrejše reševanje na najbolj učinkovit način.

04
SVETOVALNE STORITVE

a

SRC pomaga organizacijam pri de niciji zahtev ob prehodu v
javni, zasebni ali hibridni oblak. SRC svetuje organizacijam, kako vpeljati spremembe, ki povečujejo stroškovno učinkovitost. Imamo veščine in znanja, da pohitrimo prehod organizacij v oblak ter ocenimo pripravljenost organizacije na način dela v oblaku.

b

SRC svetuje pri nakupu in uporabi licenc Oracle. Naše bogate izkušnje in znanje o licencah Oracle nam omogočajo, da pregledamo
obstoječe kupljene licence Oracle ter organizacijam priporočimo nadaljnje korake pri optimizaciji licenčnih stroškov.

b

SRC izvaja analize naročnikove infrastrukture Oracle, ocenjuje izvedbene prakse naročnikov, zaznava tveganja in področja konsolidacije ter daje ekspertna priporočila, kako ravnati z infrastrukturo Oracle za doseganje naročnikovih ciljev.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.