Veliko več kot le nova spletna aplikacija

Veliko več kot le nova spletna aplikacija
22. 6. 2017 Adam Sabljakovic

LADO MODIC

Veliko več kot le nova spletna aplikacija

Nova spletna rešitev doZdravnika.si omogoča naročanje na proste termine pri izbranih osebnih zdravnikih, pri katerih za obisk ne potrebujemo zelene napotnice.

Glede na precej osnovno funkcionalnost spletnega naročanja bi jo z vidika končnega uporabnika lahko primerjali z ostalimi spletnimi aplikacijami, ki ponujajo pregled nad urniki zdravnikov in naročanje na termine.

Uporabniški vmesnik je preprost in pregleden, kar zagotavlja dobro uporabniško izkušnjo, in če vas pot zanese še do predstavitvene strani aplikacije, zlahka dobite občutek, da gre še za eno startup zgodbo, ki sledi novim trendom oglaševanja in promoviranja produkta.

STARTUP PRIJEMI V IT-PODJETJU S 25-LETNO TRADICIJO

Z vidika SRC Infoneta, ki razvija rešitve in produkte za zdravstvene ustanove že več kot 25 let, je zgodba doZdravnika. si nekaj, kar odpira povsem nove dimenzije in poglede na to, kako razvijati, oglaševati ter prodajati nove produkte.

Spogledovanje z idejami o produktih, ki bi jih lahko zapakirali v majhne celote in ponudili širši množici, se pravi netipičnim uporabnikom SRC Infonetovih rešitev, se odvija zadnjih nekaj let, najbolj intenzivno pa se to odraža z vrsto dogodkov in delavnic, ki so bili organizirani znotraj skupine SRC. Dogodki, kot sta »Dan junakov« in kasneje »teden na Hekovniku«, so pri nekaterih zaposlenih spodbudili željo po nečem drugem, po netipičnem produktnem razvoju (t. i. startup način dela).

Kot rezultat delavnic so bile sicer začrtane smernice za razvoj namenskih aplikacij, ki bi jih lahko s pomočjo sponzorjev spravili k življenju. Žal so zaposleni po koncu delavnic prehitro stopili vsak v svojo dnevno rutino na obstoječih projektih in produktih, na katerih delajo, tako da so »aplikacije« ostale le na listu papirja.

Zaposlenim so delavnice razširile pogled na to, kako se lahko dela določene stvari drugače, so pa vseeno bile za večino prevelik preskok v načinu razmišljanja, predvsem pa niso našli neposredne povezave, kako pridobljeno znanje uporabiti v praksi pri obstoječih produktih.

»Nikoli ne obupaj po prvem poskusu!«

DOZDRAVNIKA.SI – ZAČETKI

Vodstvo SRC Infoneta se zaveda, da velik tržni delež v zdravstvu pomeni konkurenčno prednost tudi pri rešitvah, ki so namenjene državljanom. Kljub predhodno neuspelim poskusom po hitrem razvoju manjših produktov za državljane je bila vseeno sprejeta odločitev, da se najamejo prostori v »coworking centru« v Kranju, ki je v neposredni bližini podjetja, ter se podpre poslovna ideja o razvoju aplikacije za paciente.

V novo startup okolje se je umaknila ekipa, ki je postavila temelje za novo spletno aplikacijo, za katero stoji platforma API Infonet, ki omogoča varno izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi izvajalcev zdravstvene dejavnosti in končnimi uporabniki, pacienti.

 

»Kaj pomeni delati drugače?«

 

Ker je klasičen način razvoja za take ideje preokoren, je bila sprejeta odločitev, da se ekipa za nekaj časa razbremeni vsakdanjih nalog in se ji v izoliranem okolju omogoči delo na poslovni ideji, ki je bila predhodno opredeljena.

Direktna komunikacija med člani ekipe je pripomogla, da so se nejasnosti reševale karseda hitro in da ni bilo nepotrebnih zastojev v razvojnem procesu.

»Story mapping« nam je pomagal, da smo lažje in pregledneje preigrali scenarije uporabe naše aplikacije in iz ugotovitev pripravili seznam prvih funkcionalnosti, ki jih je treba implementirati.

Naloge smo spremljali s pomočjo metodologije »kanban«, s pomočjo katere smo poleg jasnega spremljanja napredka nalog pridobili tudi grobe informacije, koliko je razvojna ekipa sposobna narediti v določenem času.

Razvoj osnovne verzije platforme Infonet API in osnovne aplikacije za naročanje na proste termine je ekipi uspelo razviti v približno 14 dneh, kasneje smo potrebovali še nekaj časa, da smo vzpostavili visoko razpoložljivo in predvsem varno produkcijsko okolje.

»Imamo rešitev, kaj zdaj?«

V času razvojnih aktivnosti je bil del ekipe usmerjen tudi v to, kako bo rešitev lansirana na trg. Pri izbiri imena so sodelovali vsi člani ekipe, tako tehnični kot vsebinski del ekipe in tisti, ki skrbijo za marketing. Po različnih izpeljankah je na koncu prevladalo ime doZdravnika.si, ki najbolje pooseblja idejo o tem, da produkt omogoča komunikacijo med pacientom in zdravnikom. Glede na pridobljeno znanje z delavnice s startup guruji je bil narejen simpatičen »landing page«, ki prikazuje osnovno idejo spletne aplikacije in opisuje funkcionalnosti, ki bodo razvite v naslednjih verzijah.

»Izbira prave lokacije za pilota.«

Za pilotno lokacijo je bil izbran izvajalec, ki ima za svoje paciente mlajšo in bolj izobraženo populacijo – Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani. Izbira se je pokazala za pravilno, saj so tako zdravstveno osebje kot pacienti aplikacijo sprejeli z velikim navdušenjem in odobravanjem. Po uvodnem testiranju »pilota« na eni ambulanti smo na začetku maja 2017 odprli urnike vseh šestih ambulant. S tem se je pilotno obdobje zaključilo in začeli smo s polno produkcijo.

(Več o naši prvi stranki si lahko preberete na blogu https://www.infonet.si/blog/hitreje-do-osebnega-zdravnika-v-zd-za-studente/)

DOZDRAVNIKA.SI – DANES

doZdravnika.si predstavlja:

  • spletno aplikacijo, v katero se je registriralo 1011 uporabnikov,
  • platformo API Infonet, ki omogoča varno povezovanje in izmenjavo podatkov,
  • povezavo s platformo SRC Infonet marketing automation – lažje sledenje in nagovarjanje uporabnikov,
  • dashboard za spremljanje aktivnosti v aplikaciji (izbira terminov, potrjene rezervacije …),
  • landing page (https://dozdravnika.si/ predstavitev/).

Glede na pozitiven odziv prvih uporabnikov in predvsem navdušenje nad skrajšanjem postopka oz. zmanjšanjem administrativnega dela na strani pilotne ustanove vodstvo podjetja zgodbo doZdravnika.si ohranja v pretežno startup načinu dela, kar vsem vključenim predstavlja dodatno motivacijo za delo.

Ekipa velik poudarek daje tudi mnenju končnih uporabnikov, ki ga pridobiva s pomočjo platforme marketing automation.

»Kaj nas dela drugačne –
konkurenčna prednost.«

Spletna aplikacija je za razliko od drugih rešitev povezana direktno z urniki izvajalcev zdravstvene dejavnosti in v realnem času prikazuje proste termine, na katere se lahko pacienti naročijo. Potrjeno naročilo oz. rezervacija termina se zapiše v čakalno knjigo izbrane ambulante brez posredovanja administrativnega osebja, kar bistveno olajša oz. zmanjša delo zaposlenim v ustanovi.

Še več, rešitev omogoča avtomatsko povezovanje rezervacije z obravnavo ob prihodu pacienta, kar dodatno olajša delo osebju ob sprejemu pacienta v ambulanti.

DOZDRAVNIKA.SI – STRATEŠKI POGLED

Razvita platforma in spletni vmesnik sta odlična osnova, na kateri se lahko gradi nove funkcionalnosti, kot so npr. naročanje receptov, bolniškega staleža, posvetovanja z zdravnikom, pošiljanje privolitvenih obrazcev, spremljanje dogajanja v čakalnici ipd.

Ključno vodilo razvoja je, da so podatki vedno v lokalnih sistemih in da platforma služi le kot prenašalec informacij oz. podatkov, ki so potrebni za izpeljavo določenega postopka.

Pri odločanju o tem, katere funkcionalnosti bodo dodane v spletno aplikacijo kot naslednje, bodo imela veliko težo tudi mnenja uporabnikov, saj so oni tisti, ki najbolj poznajo težave, s katerimi se soočajo. Mi te težave rešujemo, tako kot smo zaznali težavo pacientov pri obstoječem načinu naročanja v ambulantah, to je s telefonskim klicem, ki smo ga rešili z aplikacijo doZdravnika.si.

Platformo SRC Infonet želimo izkoristiti tudi za dostop do podatkov oz. dokumentov pacientov s strani zdravstvenih delavcev na pametnih napravah, pri čemer bi se lahko npr. po pregledu posameznega dokumenta izvedla avtorizacija s strani zdravnika.

doZdravnika.si predstavlja mejnik v razvoju SRC Infonetovih rešitev in odpira nove možnosti za širitev portfelja podjetja na segment državljanov kot končnih uporabnikov. S pametnim načrtovanjem in vodenjem produkta lahko to postane aplikacija, ki jo bo želel imeti vsak pacient, na drugi strani pa tudi vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.