Za uspeh so ključni ljudje

Za uspeh so ključni ljudje
13. 10. 2017 Adam Sabljakovic

NATAŠA DAMJANOVIČ

Izvršna direktorica, Abanka

Za uspeh so ključni ljudje

Nataša Damjanovič je po srcu bančnica, saj je vso svojo karierno pot ostala zvesta tej panogi. Njene odlične komunikacijske kompetence in odkritost so jo pripeljale do mesta izvršne direktorice. Danes je v Abanki odgovorna za poslovno mrežo banke, razvoj produktov in storitev ter marketing in vodi področje s 535 zaposlenimi

V Sloveniji je kar nekaj velikih bank, v čem se Abanka razlikuje od drugih?
Za uspeh banke so ključni ljudje in v Abanki imamo najboljšo ekipo. Zaposleni vedo, da so v centru naše pozornosti vedno stranke, zaradi njih smo tu. Tudi prijaznost je naša konkurenčna prednost – zapisali smo jo v slogan. Dostopnost – z razvejano mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji, vedno dostopnim elektronskim in mobilnim bančništvom, svetovanjem ter osebnim pristopom ponujamo celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva, bančno-zavarovalnih storitev do investicijskega bančništva. Ponudbo bančnih storitev dopolnjujemo tudi s storitvami svojih podjetij na področju upravljanja nepremičnin. Če povzamem: osredotočeni smo na stranke, smo prijazni, sodobni in univerzalni, imamo znanje, izkušnje ter osebni pristop.

Se morda še spomnite, kakšne izzive ste imeli, ko ste začenjali kariero v banki, in kakšni so izzivi danes? Kaj vas žene naprej?
Če se danes ozrem nazaj v čas, ko sem začenjala karierno pot, so se v bančništvu zgodile ogromne spremembe. Mislim, da se je z uvedbo elektronskega bančništva vse obrnilo. Banke smo morale prilagoditi vse procese v banki in se hkrati v večji meri posvečati strankam. Še preden so stranke začele v večji meri uporabljati spletno bančništvo, se je spet zgodila velika sprememba – dobili smo pametne telefone.

Velik izziv, a v Abanki nam je zelo dobro uspelo slediti novim trendom. Abamobi je na trgu požel velik uspeh. In ves ta čas, kot ste najbrž že opazili, se spreminjajo tudi naše poslovalnice, postajajo vse manj »šalterske«, veliko prostora namenjamo osebnemu svetovanju.

In potem je tukaj tudi Poslovalnica Abasvet – drugačna poslovalnica, nekaj novega, virtualni svet, bančna izkušnja prihodnosti. Omogoča nova doživetja, raziskovanje navidezne resničnosti in druga tehnološka presenečenja.

Kako je, iz zornega kota bančnice, spremljati vedno hitrejše
spremembe na področju IT?

Mi poskušamo vedno slediti zahtevam strank, zato so spremembe na področju IT nujne in neizogibne. Tehnologija nas vedno »sili« k spremembam in do zdaj so bile te spremembe dobre, saj so našim strankam omogočale boljšo uporabniško izkušnjo, nam pa omogočile več časa za svetovanje strankam ter prodajo kompleksnejših produktov, poslov. Danes je digitalizacija v bančništvu pravi izziv in mi se dobro spoprijemamo z njim.

Kakšne prioritete, poslovne in tehnološke, imate v Abanki?
Kot že omenjeno je v ospredju digitalizacija bančništva in skladno s tem naše prioritete usmerjamo v ta del. Kljub vsemu še vedno velik del pozornosti namenjamo osebnemu pristopu, posel namreč delamo ljudje, na ta del ne smemo pozabiti, zato nenehno, s pomočjo tehnologije, zaposlenim omogočamo čim enostavnejše delo, prijazne aplikacije in procesno učinkovitost.

Ljudje več ne prihajajo v banko zaradi klasičnih bančnih storitev, kot so dvigi, pologi gotovine, plačevanje položnic, nakazila v tujino … Namen obiska strank se spreminja. Menim, da bodo storitve, ki jih je mogoče izvajati rutinsko, pustile prosto pot digitalnim potem, medtem ko bodo stranke v banko prihajale takrat, ko jih bomo sami poklicali ali bodo potrebovale strokovno svetovanje, bodisi glede najema kredita, sklepanja različnih varčevanj in naložb, odpiranja računov …

Zato velik poudarek namenjamo usposabljanju sodelavcev, da bomo zagotavljali visoko raven svetovanja za najbolj zahtevne bančne storitve.

Katere IT trende ste v banki uvedli zadnje leto ali dve?
Nenehno skrbimo za razvoj in posodabljanje vseh naših produktov in procesov. Digitalizacija pa še dodatno odpira povsem nove dimenzije poslovanja. Zato smo v zadnjih letih, tudi s pomočjo podjetja SRC, posodobili nekatere delovne procese.

Izpostavim lahko novo podporo prodaji kreditov za pravne osebe, avtomatizacijo procesa sklepanja in vodenja kreditov za prebivalstvo, uvedli smo e-pero za namen brezpapirnega poslovanja, lansirali novo spletno banko – Abanet.com in mobilno banko za pravne osebe – Abamobi.com, mobilno storitev Abasms.com za pravne osebe, dodali nove funkcionalnosti v mobilno banko (e-računi, novi e-dokumenti) in številne druge.

Nenehno skrbimo za razvoj in posodabljanje vseh naših produktov ter procesov. Digitalizacija pa še dodatno odpira povsem nove dimenzije poslovanja.

PSD2 je pred vrati. Ga vidite kot pretnjo ali
priložnost za banke?

Nova direktiva PSD2 v evropski bančni sektor prinaša marsikatere novosti in spremembe, ki stremijo predvsem k standardizaciji ter povečanju učinkovitosti plačilnih storitev.

Direktiva PSD2 med glavne cilje šteje izboljšanje varnosti plačil in zaščito potrošnikov z zagotavljanjem jasnosti uporabe novih plačilnih storitev, hkrati pa predstavlja nove priložnosti tudi za banke.

Imeli bomo namreč možnost dostopa do transakcijskih računov komitentov drugih bank, kar nam bo omogočilo dostop do novih strank. Ravno tako bomo z novimi in inovativnimi poslovnimi modeli ter partnerstvi s podjetji lahko učinkoviteje odgovorili na potrebe posameznih segmentov trga.

Sredi leta prihaja še GDPR. Ali vse te regulatorne zahteve za banke predstavljajo (pre-)veliko obremenitev glede človeških virov?
V zadnjem času se kot posledica odziva na digitalno okolje močno spreminja tudi zakonodaja. Čeprav omenjena uredba prihaja v veljavo naslednje leto, se v banki že aktivno pripravljamo na potrebne spremembe in ukrepe v svojem delovanju, povezane z obdelavo osebnih podatkov. Kar pa za banke pomeni obremenitev tako na uporabi človeških kot IT-virov.

Nova regulativa bankam prinaša tudi novo konkurenco – visokotehnološka podjetja, specializirana za finančno industrijo (ang. T. i. FinTech). Jih vidite izključno kot konkurenco ali tudi kot partnerje? Na katerih področjih bo sodelovanje možno?
V Abanki vedno iščemo nove priložnosti, tudi z industrijo FinTech so takšna povezovanja seveda možna. Dober primer, kako se v Abanki lotevamo reševanja izzivov, je tudi organizacija Abathona, ki smo ga imeli lansko leto in ga bomo letos zagotovo ponovili.

Kako bo vse to imelo vpliv na bodočnost vaših poslovalnic? Se bodo spremenile?
Spreminjajo se že ves čas. Več je svetovanja, manj je klasičnih transakcijskih poslov. Te danes stranke lahko opravijo na več načinov, potrebujejo pa dobre svetovalne storitve. To jim v Abanki zagotavljamo, saj imamo izjemno strokoven kader.

Koliko pa po vašem mnenju IT kot podpora poslovanju doprinese v skupni prihodek podjetja?
Težko ocenim, koliko, ampak brez njih ni nas in obratno seveda tudi velja. Vsako področje v banki je pomembno, tako komercialno kot podporno. Tega se v Abanki zelo dobro zavedamo.

Bi želeli za zaključek še kaj dodati?
Mogoče povabilo … Pridite v Abasvet. Preverite, kako je videti prva bančna poslovalnica v vesolju.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.