Search
Close this search box.

30 milijonov izmenjanih sporočil, naročil, izvidov

S sistemom naročanja mikrobioloških preiskav eMBL dvigujemo kakovost naročanja preiskav in odvzema vzorcev

Platforma Mediskop združuje aplikacije doZdravnika, zaZdravnika, mDiktat, eMBL, Patronaža, kjer se izmenjujejo različni medicinski podatki, med njimi tudi mikrobiološka naročila in izvidi.

V relativno kratkem času od uvedbe aplikacije eMBL smo presegli mejo 30 milijonov izmenjanih sporočil med naročniki in mikrobiološkimi laboratoriji. Ta mejnik odraža dinamično in učinkovito komunikacijo med naročniki in izvajalci v celotnem procesu mikrobiološkega naročanja (pošiljanje naročila, pošiljanje na odvzem, naročilo ‘v delu’, delni izvidi, končni izvidi, zavrnitve…).

Vzpostavitev e-naročanja predstavlja eno pomembnejših izboljšav na IMI v zadnjih letih.
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

”Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju IMI) smo oktobra leta 2019 pričeli s pilotnim projektom e-naročanja preiskav, in sicer v sodelovanju s SRC Infonetom ter Psihiatrično kliniko v Ljubljani. Za potrebe epidemije covida-19 se je v prvi polovici leta 2020 v zelo kratkem času vzpostavilo e-naročanje preiskave SARS-CoV-2 za vstopne točke, bolnišnične oddelke, zdravstvene domove in zasebnike. Ker je bilo potrebno sprejeti ogromno število vzorcev v zelo kratkem času, je bil razvoj sistema za e-naročanje nujen. S tem razvojem pa smo pridobili posodobljen sistem za elektronsko naročanje mikrobioloških preiskav (eMBL), ki nam je omogočal hitro širitev vzpostavitve e-naročanja tudi za druge preiskave in druge naročnike. Za posamezne naročnike so se oblikovale prilagojene e-naročilnice glede na njihovo zgodovino naročanja preiskav in njihove potrebe. Število e-naročil se je v primerjavi s klasičnimi papirnatimi naročilnicami začelo hitro povečevati. V začetku leta 2022 smo vsem naročnikom, ki imajo vzpostavljeno e-naročanje, dodelili dostop do celotnega kataloga naših preiskav in jim tako omogočili vpogled in e-naročanje vseh preiskav, ki jih izvajamo na IMI.

Velika prednost e-naročanja je bistveno hitrejše procesiranje vzorcev in tudi izvidi se pošiljajo direktno nazaj v naročnikov informacijski sistem. Ker gre pri e-naročanju za avtomatske vnose pacientovih in naročnikovih podatkov in ni ročnega vpisovanja, se je zmanjšalo število napak.

Delež e-naročil našega največjega naročnika, Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, je trenutno 97%. Delež e-naročil vseh naročnikov je 70%. Tako je bilo v letih od 2021 do 2024 prek platforme eMBL na IMI naročenih 1.475.823 preiskav. Trudimo se vzpostaviti e-naročanje tudi pri ostalih naročnikih. Nekoliko bo potrebno še počakati pri tistih naročnikih, ki uporabljajo informacijski sistem, za katerega še nimamo razvitega vmesnika za povezavo z eMBL. Vsekakor je cilj, da se vzpostavi e-naročanje pri vseh naših naročnikih.

V letu 2023 smo skupaj s SRC Infonetom uspešno izvedli kar nekaj posodobitev eMBL-ja, z namenom narediti proces e-naročanja uporabniku bolj prijazen. Posodobile so se nalepke za vzorce, na katerih se, poleg črtnih kod naročila, sedaj zapišejo posebnosti pri transportu vzorca (npr. transport na ledu) in oznake nekaterih transportnih gojišč vzorca. Omogočeno je obveščanje naročnika o spremembah in novostih.

Tudi v bodoče bomo skupaj s SRC Infonetom in potrebami naročnikov eMBL še nadgrajevali in e-naročanje poskušali narediti preglednejše in uporabnikom prijaznejše. Vsekakor pa lahko zaključimo, da vzpostavitev e-naročanja predstavlja eno izmed pomembnejših izboljšav na IMI v zadnjih letih.

V prvih letih do 10 mio, v treh letih čez 30 mio sporočil

Elektronsko izmenjavo podatkov med ustanovami podpiramo že tri desetletja prek platforme medGateway, ki pa dobiva nov pomen skozi specializirane e-storitve.

Začetki implementacije eMBL segajo v leto 2020, ko smo izmenjali prva produkcijska sporočila. Neposredno po prvi uvedbi, ki je sovpadala z izbruhom epidemije, pa je bil eMBL izpostavljen »stresnemu testu« množične uporabe in demonstriral izjemno robustnost in zanesljivost. Do zaključka leta 2021 se je v sistemu izmenjalo že 10 milijonov sporočil. V naslednjih dveh letih je ta številka narasla za 20 milijonov, torej danes skupno število izmenjanih sporočil presega 30 milijonov. Ta eksponentna rast odraža širšo sprejetost sistema med uporabniki.

Količina poslanih sporočil 15-krat večja od prvotne ocene

Infrastrukturo smo zasnovali ob upoštevanju dnevnega obsega okoli 5000 mikrobioloških naročil na nacionalni ravni in ocenili potrebne kapacitete do 15.000 sporočil dnevno. Vendar pa je med epidemijo samo Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo zabeležil prek 8.000 naročil na dan, kar je preseglo naše začetne ocene. Sistem je uspešno obvladoval obremenitve, ki so skoraj 15-krat presegle prvotno predvidene vrednosti, s čimer smo dokazali zmogljivost in skalabilnost infrastrukture brez potrebe po obsežnih nadgradnjah, razen povečanja strežniških kapacitet.

Digitalizacija postaja pomemben del preventivnih ukrepov, zato je večina ustanov uvedla elektronsko naročanje, distribucijo izvidov in uvedla neposredno komunikacijo z laboratoriji. S tem je bilo odpravljeno čakanje na izvide. Do sedaj je v eMBL naročanje mikrobioloških preiskav vključenih več kot 180 zdravstvenih ustanov, ki so z uvedbo eMBL izboljšale notranji proces naročanja preiskav ter povečale kakovost oskrbe pacientov.

Aplikacija eMBL je precej olajšala delo in tudi komunikacijo z našimi naročniki.
NLZOH
Nacionalni laboratorij
za zdravje, okolje in hrano

”Aplikacija eMBL je precej olajšala delo in tudi komunikacijo z našimi naročniki, saj poleg tega, da omogoča elektronsko izmenjavo mikrobioloških naročil in izvidov, našim naročnikom omogoča številne prednosti: enostavna opredelitev vzorca in lažja izbira ustrezne mikrobiološke preiskave, nove preiskave so dodane takoj, ko so uvedene. Naročnik ima pregled nad naročili in vedno ve, v kateri fazi izvajanja je naročilo. Takoj, ko je v okviru preiskave znan kakšen dodaten podatek, je v obliki delnega izvida že v naročnikovem IS. Prav tako je možen prenos kritičnih vrednosti v naročnikov IS.

Delovni proces se je izboljšal tudi v laboratoriju. Prevzem vzorcev je hitrejši, saj so vzorci in preiskave jasno opredeljeni. Vsi podatki se avtomatsko prenesejo iz naročnikovega IS v LIS, kar zmanjša možnost napak, ker ni ročnega vnosa v LIS. Avtomatsko se kreirajo protokoli in delovni listi. Naročilo se lahko enostavno preusmeri tudi v drug laboratorij. Storitev nam je izjemno olajšala delo v času epidemije s SARS-CoV-2.”

eMBL poda informacije o posamezni preiskavi in optimizira proces naročanja

Z nastavitvami na strani mikrobiološkega laboratorija eMBL pridobi različne informacije, ki so uporabniku na voljo ob kreiranju mikrobiološkega naročila:

  • eMBL prikaže opombe o posameznih preiskavah (obseg preiskave, način odvzema)
  • podatke o transportnih gojiščih (npr. transportno gojišče za klamidije)
  • podatke o optimalnem transportu vzorcev (npr. transport na ledu pri naročenih preiskavah komplementa)
  • združuje določene preiskave in vzorce, s čimer poskušamo pridobiti najmanjše število vzorcev, ki jih bo pacientu potrebno odvzeti za izvedbo vseh želenih naročenih preiskav
  • eMBL lahko od uporabnika zahteva določene dodatne podatke, ki laboratoriju pomagajo pri interpretaciji rezultatov preiskav (npr. antibiotična terapija, podatek o nosečnosti, potovanjih v tujino, transplantacijah, …)
  • omogoča možnost naročanja s t.i. paketi, ki so prilagojeni posameznemu naročniku (npr. naročanje nadzornih kužnin (na MRSA, ESBL VRE, …) ob sprejemu v bolnišnico) – z enim klikom naenkrat naročimo več kombinacij vzorcev in preiskav

Ko je s strani mikrobiološkega laboratorija izvid zaključen, je le-ta takoj viden na strani ustanove. Izvidi vsebujejo tudi določene strukturirane podatke (npr. obračunske postavke, kritične značilnosti). Na strani zalednega sistema se ti podatki lahko zabeležijo in obdelajo. BIRPIS21, ISOZ21 pa v teh primerih omogočata avtomatsko dodajanje evidenčnih in Q storitev ter omogočata beleženje kritičnih značilnosti (npr. MRSA) na pacientu. Te kritične značilnosti se pacientu ob prejemu mikrobiološkega izvida avtomatsko dodajo, prikazane pa so tudi v programu na posteljah in sobah, torej je zdravstvena ustanova takoj obveščena in se lahko hitro in učinkovito odzove in izvede vse ukrepe.

eMBL integriran tudi z zunanjimi sistemi

eMBL je integriran z vsemi našimi produkti, kot so BIRPI21, ISOZ21 ter MBL, poleg tega pa so se z eMBLjem do sedaj povezali tudi ostali ponudniki IT rešitev v zdravstvu (Hipokrat, UKC baza 900 za bleženje incidentov – List, CDR (UKC karton), Clinical – Better, Promedica – Nova vizija, laboratorijski sistemi Finpro – Labis, Lis – Cobis).

Dopolnitve v prihodnosti

Program eMBL želimo še bolj optimizirati in ter ga narediti uporabniku še bolj prijaznega:

  • uvedba odločitvenih tabel (eMBL opozarja na smiselnost kombinacije naročenih preiskav,
  • naročanje nehumanih vzorcev (brisi rok, površin, preverjanje sterilnosti),
  • časovni okvir: podatek o tem, kdaj lahko pričakujemo prve rezultate preiskave
  • dodatne informacije o transportnih embalažah (epruveta, sterilna posodica z navojem…), navodila za odvzem (video navodila).

eMBL naročanje je v stalnem procesu razvoja, nadgradnje in dodatnih izboljšav, stalno sodelujemo tudi z mikrobiološkimi laboratoriji, da se procesi še bolj optimizirajo.

Preberi tudi

Prijavi se na SRC novičke

Novice v svetu IT tehnologije

Pišite nam za predstavitev poslovne rešitve

SRC Dogodek

Rešitve za prehod na Cloud-native IT infrastrukturo za digitalne platforme

9. april 2024 ob 9h

small_c_popup.png

Obvestilo o ponovni dostopnosti storitev

Vse uporabnike storitev v računalniškem oblaku obveščamo, da se vsi sistemi ponovno normalno odzivajo. Po doslej zbranih informacijah je ob izvajanju gradbenih del prišlo do prekinitve linije, na kar je programska oprema za upravljanje z diskovnim poljem odreagirala napačno. S pomočjo proizvajalca diskovnega sistema smo uspeli sanirati problem okrog 11h dopoldne. Zaradi velikega števila strežnikov, ki se nahajajo v računalniškem oblaku je ponovna vzpostavitev v polno funkcionalno stanje trajala okrog 50 minut.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.