Search
Close this search box.

SRC politiki okoljske in družbene odgovornosti

Vodstvo podjetja SRC d.o.o. je 15.01.2024 sprejelo. Politiki sta prevod originalnega besedila SRC Environmental and Social Responsibility Policies

Uvod

V SRC d.o.o. želimo biti med vodilnimi organizacijami na področju okoljske in družbene odgovornosti. Sprejeti politiki  odražata globoko predanost trajnosti, sodelovanju z lokalno skupnostjo ter skrbi za dobrobit naših zaposlenih, partnerjev in planeta.

Osnovno pravilo naše zaveze do okoljske in družbene odgovornosti je redno posodabljanje naših politik. S tem zagotavljamo, da ostane naša strategija za obdobje 2022-2026 relevantna in usklajena z razvijajočimi se okoljskimi in družbenimi standardi.

Obnovljiva energija

Zaveza k obnovljivim virom

 • SRC uporablja 30% električne energije iz obnovljivih virov. Ta politika poudarja našo zavezanost zmanjševanju ogljičnega (CO2) odtisa in podpori trajnostnim praksam na področju virov energije.
 • Leta 2023 je poraba energije iz obnovljivih virov pripomogla k prihranku med 200 kg in 300 kg CO2 emisij za vsako MWh, odvisno od primerjave z običajnimi viri električne energije na osnovi fosilnih goriv, kar je enakovredno absorpciji ogljika 15 zrelih dreves.
 • Do leta 2030 je naš cilj vzpostavitev sončne elektrarne na strehi podjetja. Prvi mejnik na poti do tega cilja je v letu 2026, ko želimo pridobiti odobreno soglasje distribucijskega operaterja za priključitev
 •  

Energetska učinkovitost

Nadgradnja izolacije stavbe:

 • Znatno smo izboljšali izolacijo poslovne stavbe na Tržaški 116 ter s tem dosegli več kot 40% povečanje učinkovitosti rabe energije. S tem smo zmanjšali porabo energije in posledično emisije ogljika za 10 kg/m² uporabne površine stavbe. Služi pa tudi kot vzor trajnostnih praks obnove stavb v naši skupnosti.
 

Energetsko učinkovita strojna oprema:

  • Z virtualizacijo strežniške infrastrukture za storitve v računalniškem oblaku smo sposobni zagotavljati enakovredne storitve z manjšo skupno porabo energije.
  • Nenehno izboljšujemo energetsko učinkovitost poslovnih prostorov z uporabo energetsko učinkovite strojne opreme in z uporabo obnovljivih virov energije.
  • Zaposlene spodbujamo, da izklapljajo svoje naprave in luči, ko jih ne uporabljajo.
  • Merljivi primeri naše učinkovite rabe energije v letu 2023:
   • Po zamenjavi diskovnega sistema s HPE Primera in ustavitvi zastarelega sistema 3PAR v SRC Cloud je poraba energije, merjena na sistemu UPS, upadla za 20%.
   • Uvedba novega sistema za virtualno sodelovanje Cisco Webex nam je omogočila, da smo sistem aktivirali le med delovnim časom, kar je prineslo prihranek 52 kWh energije na leto.
  • V prihodnjih letih morajo vsi novi implementirani strojni izdelki izpolnjevati zahtevo po vsaj 20% prihranku energije v primerjavi z obstoječimi ali zamenjanimi enotami, ob upoštevanju možnih izjem na podlagi določenih vrst strojne opreme ali specifične tehnološke izboljšave.

Prevoz

Električna e-mobilnost in delo na daljavo

 • Spodbujamo e-mobilnost in uporabo zelene energije, s čimer prispevamo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in emisij trdnih delcev v prometu.
 • Leta 2023 so naši zaposleni obsežno uporabljali storitve najema električnih avtomobilov. Za službene poti v mestu so z električnimi avtomobili prevozili 2.000 km. Pogosto so za prevoz do bližnjih strank in poslovnih partnerjev uporabljali tudi tri električne skuterje, ki so v lasti podjetja. Ta prehod od klasičnih vozil na notranje izgorevanje k električnim prevoznim sredstvom je nadomestil 3.000 km potovanj, ki bi sicer potekala z uporabo fosilnih goriv, kar je privedlo do znatnega zmanjšanja emisij CO2 – ekvivalentno približno 400 litrom fosilnih goriv.
 • Do leta 2030 bo zaključen prehod naših službenih prevoznih sredstev na električni pogon. S tem bomo dosegli cilj zmanjšanja emisij, ki so povzročene s službenimi potmi in prispevali k čistejšemu zraku. Vmesni cilj, ki je zastavljen do leta 2028, je opraviti 70% vseh službenih poti z uporabo transportnih sredstev na e-pogon.
 • Z olajšanjem dela na daljavo smo zmanjšali odvisnost od vozil z notranjim izgorevanjem. Leta 2023 je 60% naših zaposlenih delalo od doma vsaj dvakrat na teden. Do leta 2025 pričakujemo postopno povečanje tega deleža na 70%.

Upravljanje z odpadki

Zmanjšanje količine odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje

 • SRC se zavzema za zmanjševanje odpadkov z obsežnimi programi recikliranja in spodbujanjem uporabe recikliranih materialov. Nenehno si prizadevamo za zmanjšanje našega tokokroga odpadkov in podpiramo krožno gospodarstvo.
 • Zagotavljamo recikliranje tehnične opreme na okolju prijazen način, da zmanjšamo naš vpliv na okolje.
 • Leta 2023 smo zamenjali 2400 kg zastarele opreme in jo nadomestili z okolju prijaznejšimi in bolj učinkovitimi storitvami virtualizacije – v skladu z našo politiko energetsko učinkovite strojne opreme.
 • Politika, ki zahteva obvezno recikliranje opreme na trajnosten način, ostaja v veljavi.

Vodni viri

Čeprav se Slovenija lahko pohvali z eno najboljših kakovosti pitne vode v Evropi, se je v preteklosti običajno ponujalo predpakirano vodo. V naših prostorih smo prešli na uporabo hladilnikov z vodo iz pipe. Na sestankih in dogodkih postrežemo vodo iz pipe namesto vode iz plastenk za enkratno uporabo, zaposlene spodbujamo, da pijejo vodo iz pipe in s tem preprečujejo proizvodnjo dodatnih odpadkov, ki obremenjujejo naše okolje, hkrati pa ohranjajo naše naravne vire.

Trajnostna nabava

Okolju prijazna nabava

Naše politike nabave podpirajo okolju prijazne in trajnostno pridobljene materiale. Tesno sodelujemo s svojimi dobavitelji, da se prepričamo, da izdelki in storitve, ki jih kupujemo, ustrezajo našim okoljskim standardom. Naslednji korak do leta 2026 je razvoj specifičnih meril za oceno stopnje okoljske prijaznosti pridobljenih izdelkov in storitev.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Podpiranje lokalnih pobud: SRC aktivno podpira lokalne pobude, ki izboljšujejo družbeno in okoljsko blaginjo naše skupnosti. Sodelujemo v partnerstvih, prostovoljstvu in filantropiji z namenom ustvarjanja pozitivnega družbenega vpliva

Dobrobit zaposlenih

Zdravje in varnost: Zdravje in varnost naših zaposlenih sta ključnega pomena. Zagotavljamo varno delovno okolje in spodbujamo dobro počutje z različnimi pobudami na področju zdravja in zdravega načina življenja ter s politikami ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.

Raznolikost in vključenost

Vključujoča kultura: Zavezani smo k spodbujanju vključujoče kulture, kjer je raznolikost dobrodošla in vsak zaposleni čuti, da je cenjen. Naše politike spodbujajo enakost, spoštovanje in priložnosti za vse.

Izobraževanje in razvoj

Vseživljenjsko učenje: SRC vlaga v neprekinjeno izobraževanje in strokovni razvoj naših zaposlenih. Podpiramo njihov osebni in strokovni razvoj in spodbujamo inovacije, ki prispevajo k našim družbenim in okoljskim ciljem.

Transparentnost in poročanje

Odprto komuniciranje: Naše okoljsko in družbeno ravnanje in delovanje je transparentno. Poročila o naših aktivnostih na področju družbene odgovornosti in o napredku na tem področju so na voljo deležnikom in javnosti.

Uveljavljanje politik

SRC d.o.o. bo te politike uveljavljal s pomočjo rednih revizij, usposabljanja zaposlenih in z rednim nadzorom izvajanja.

Neprestano izboljševanje

Zavezani smo rednemu pregledovanju in posodabljanju naših politik, da se prilagodimo novim izzivom in priložnostim na področju okoljske in družbene odgovornosti.

Zavezujemo se, da bomo te politike spoštovali kot dokaz naše predanosti trajnostni prihodnosti in dobrobiti naše skupnosti ter planeta.

small_c_popup.png

Obvestilo o ponovni dostopnosti storitev

Vse uporabnike storitev v računalniškem oblaku obveščamo, da se vsi sistemi ponovno normalno odzivajo. Po doslej zbranih informacijah je ob izvajanju gradbenih del prišlo do prekinitve linije, na kar je programska oprema za upravljanje z diskovnim poljem odreagirala napačno. S pomočjo proizvajalca diskovnega sistema smo uspeli sanirati problem okrog 11h dopoldne. Zaradi velikega števila strežnikov, ki se nahajajo v računalniškem oblaku je ponovna vzpostavitev v polno funkcionalno stanje trajala okrog 50 minut.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.